AB’de organik tarım alanları genişliyor

Organik tarım alanlarının payı %10 seviyesine yaklaştı

22 Şubat 2022

Avrupa Birliği ülkelerinde organik tarım yapılan alanların, toplam tarım alanları içindeki payı %10 seviyesine yaklaştı.[1][2]

Avrupa istatistik idaresi Eurostat verilerine göre 27 üyeli Avrupa Birliği ülkelerinde organik tarım yapılan alanların büyüklüğü 2020 yılında 14,7 milyon hektar seviyesine yükseldi.

2012 yılında 9,5 milyon hektar düzeyindeydi olan organik tarım alanlarının büyüklüğü, 2012-2020 arasındaki dönemde Polonya dışında tüm birlik ülkelerinde artış gösterdi.

İdarenin verilerine göre bu artış ile birlikte halihazırda 156,7 milyon hektar olan AB ülkelerindeki toplam tarım alanları içinde, organik tarım yapılan toprakların payı %9,1 seviyesine yükseldi.

Avusturya %25 ile organik tarımın, toplam tarım alanı içindeki en büyük paya sahip olduğu ülke konumunda iken, Estonya %22 ile ikinci, İsveç %20 ile üçüncü sırada. Bu oran sekiz AB ülkesinde ise %5’in altında.


[1] Eurostat – Farm indicators by agricultural area

[2] Eurostat – Organic crop area by agricultural production methods and crops (from 2012 onwards)