ABD’de kömürün elektrik üretimindeki payı düştü

2012’nin ilk çeyreğinde ülkedeki elektrik üretiminde kömürün ayı yüzde 19 geriledi.

25 Mayıs 2012

ABD Enerji Enformasyon Dairesi tarafından açıklanan verilerde ülkenin elektrik üretiminde kömürün payının 2012’nin ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında gerilediği belirtildi.

Daire tarafından verilen bilgilere göre 2011’in ilk çeyreğinde ABD’nin elektrik üretimi yüzde 44.6 oranında kömür santrallerinden karşılanmış iken, aynı oran 2012’in aynı döneminde ise yüzde 36 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde doğalgazın elektrik üretimindeki payı ise bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 20.7 olarak gerçekleşen seviyeden, yüzde 28.7 seviyesine yükseldi. Fakat EIA’ya göre 2013 yılında doğalgaz fiyatlarının yükselecek, kömür fiyatlarının ise düşecek olması 2013’de kömürün payının tekrar yüzde 4 yükselmesine neden olacak.

Kuruluşu 1892’ye dayanan Amerikalı çevre örgütü Sierra Club’a göre ABD’de 2010 yılından beri 106 kömür santralinin devre dışı bırakılacağı açıklanmış iken bu santrallerin ABD’nin halihazırdaki toplam kurulu gücü içindeki payı ise yüzde 13 seviyesinde. Örgüt bu santrallerin kapanma nedenleri olarak ise yaşlanmaları, yenilenebilir enerji teknolojilerinin rekabet etme güçlerinin artması, ülkede yürürlüğe giren temiz hava düzenlemeleri ile kamuoyundaki güçlü anti-kömür hareketleri gösteriliyor.

ABD’de kömürün elektrik üretimindeki payının azalması ülkenin karbondioksit salımının düşmesine çok önemli katkı sağlıyor. 2011’de ülkenin fosil yakıt sektörünün neden olduğu zararlı gaz salım oranın yüzde 1.9 oranında gerilemiş iken, aynı oranın bu yıl yüzde 3 olacağı öngörülüyor. Kaynaklara göre incelendiğinde kömürün neden olduğu salım yüzde 12 gerileyecek iken doğlagazın neden olduğu salım ise yüzde 5.5 yükselecek.