ABD yeşil ekonomi sektörü 1,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı

Ülkedeki 26 yeşil ekonomi sektörü 10 milyona yakın istihdam sağlıyor

16 Ekim 2019

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeşil ekonomi sektörlerinin ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’na katkısının 1,3 trilyon dolara ulaştığı hesaplandı.

Rüzgar enerjisinden, hava kirliliğine kadar 26 alt sektör incelenerek yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bu sektörlerin sağladığı istihdam 2012/13 ile 2015/16 döneminde %20 oranında artarak 2016 yılında 9,5 milyon tam zamanlı istihdam rakamı ile toplam istihdamda %4’lük pay sahibi oldular.

İstihdamdaki artış en fazla %9,36 oranında yenilenebilir enerji danışmanlığı alanında, %8,56 oranında rüzgar enerjisinde ve %7,72 oranında fotovoltaik sektörlerinde gerçekleşti.

Çalışmaya göre yeşil ekonomi sektörlerinin ABD Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’na sağladığı katkı da 1,3 trilyon dolara ulaşarak, %7’lik paya ulaştı.

ABD İşgücü İstatistikleri İdaresi tarafından 2011 yılında yapılan son resmi yeşil istihdam araştırmasında ülkedeki yeşil ekonomi sektörlerinde çalışan kişi sayısı 3,4 milyon olarak hesaplanmıştı.