ABD ve Çin iklim krizine karşı işbirliği yapacak

İki ülke metan emisyonlarından dağıtık üretime kadar birçok alanda işbirliği yapacak

11 Kasım 2021

ABD ve Çin yönetimi iklim krizine karşı yaptıkları işbirliğinin kapsamını genişleteceklerini duyurdular.[1][2]

Ülke yönetimleri tarafından eş zamanlı olarak yapılan ortak açıklamalarda iki ülkenin de iklim krizinin ciddiyetini ve aciliyetini kabul ettiğine vurgu yapılırken, birlikte çalışmaya kararlı oldukları ifade edildi.

Açıklamalara göre iki ülke sera gazı emisyonlarına yönelik düzenleyici çerçeveler ve çevre standartları ile karbonsuzlaşma ve elektrifikasyonu teşvik eden politikalar geliştirmek, yeşil tasarım ve yenilenebilir enerji kullanımının artırma gibi döngüsel ekonominin anahtar alanları ile karbon tutma ve yakalama teknolojileri gibi alanlarda işbirliği yapacaklar.

İki devletin işbirliği yapacağı en önemli alanlardan biri de metan gazı emisyonları olacak.

Açıklanan metinlerde iki devletin artan küresel sıcaklıklarda metan emisyonlarının oynadığı önemli rolü kabul ettiklerinin altı çizilirken, metan emisyonlarının azaltma çözümleri hakkında ortak araştırmaları teşvik edecekleri ve hem ulusal hem de yerel düzeyde metan emisyonlarının kontrolünü geliştirmek için ek önemler geliştirecekleri bildirildi.

Çin metan emisyonunu azaltım konusunda Ulusal Eylem Planı geliştirecek iken iki ülke 2022’nin ilk yarısında metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik teşvik ve programlara odaklanacak bir toplantı düzenleyecekler.

Bununla birlikte iki ülke güneş enerjisinden elektrik üretimini yaygınlaştırma ile enerji depolama, dağıtık üretime ve enerji verimliliği konularında da işbirliği yapacaklar.

Bununla birlikte iki devlet kuracakları “2020’lerde İklim Eylemini Geliştirme Çalışma Grubu” ile de düzenli olarak bir araya gelerek somut eylemlerin geliştirilmesine odaklanacak.


[1] U.S.-China Joint Glasgow Declaration on Enhancing Climate Action in the 2020s

[2] 中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言