ABD Ordusu Petrole Bağımlılığını Azaltmaya Çalışıyor

5 Ekim 2010

En son meksika körfezindeki felaket ile kamuoyunun gündeminin en üst sırasına tekrar yükselen ABD’nin petrol bağımlılığı ülkedeki bir çok kuruluşu alternatif arayışlara yönlendiriyor. Bunlardan biri olan ABD ordusunun uzun süredir savaş araçları için alternatif yakıt araştrmaları yürüttüğü biliniyor. Son olarak Amerika’nın Sesi radyosu bu konuyu gündeme alarak bu konuda bir makale yayınladı.

Yayın kuruluşu ile görüşen ABD ordusunun alternatif yakıt test programını yöneten Rick Kamin görüşmede petrol’ün harika bir ürün olduğunu ve bu yüzden mevcut sistemin petrol üzerine kurulduğunu söylerken dışa bağımlılık ve fiyat dengesizliği gibi etkenlerin ise önemli bir sorun olduğunu söyledi. Kamin sözlerinin devamında ise şöyle konuştu; ¨Alternatif yakıtı her teste tabi tutuşumuzda aldığımız sonuçlar petrolden elde edilen yakıttan aldığımız sonuçtan kötü değildi, hatta bazen daha iyiydi.¨

Kamin umut verici sonuçlara rağmen petrol yerine biyoyakıt kullanımına geçişin önünde önemli engeller olduğununda altını çizdi. Kamin’e göre bu yakıtı üretecek büyük ölçekli tesislerin olmaması ilk engel. Bu nedenler ilk etapta bunları üretecek tesislerin kurulması için gerekli yatırımların yapılması gerekmekte. ABD ordusunun petrol için ödediği litre başına 1 dolarlık maliyetin yanında ketencik tohumuna litre başına 15 dolar ödeme zorunluluğu üretimin artmasına bağlı olarak önemli oranda düşecek.

Amerika’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından RAND şirketinden Jim Bartis’e göre ise petrolün yerini alması için ketencik tohumu üretilmesi mantıklı değil. Bartis’e göre Amerika’da kullanılan petrolün sadece yüzde birinin karşılanmasını sağlayacak biyoyakıt üretimi için ülkedeki tarım alanlarının yüzde 10’una yakınını bu ürünün yetiştirilmesi için harcamak gerekecek. Tarım alanlarının yakıt üretecek bitkiler için kullanılması ise gıda üretiminin etkilenmesi, dünya ölçeğinde yeni tarım alanları açılması için orman ve çayırların yok edilmesi anlamına gelebilecek.