AB yenilenebilirde yeni bir rekor yaşadı

Kış döneminde ilk defa yenilenebilir payı fosil yakıtları geride bıraktı

8 Mayıs 2023

Avrupa Birliği ülkelerinin tarihinde ilk defa kış aylarında gerçekleşen elektrik üretimindeki, yenilenebilir kaynak payı fosil yakıtları geride bıraktı.

Düşünce kuruluşu EMBER analizine göre 2022 Ekim ile 2023 Mart ayları arasını kapsayan bu dönemde gerçekleşen elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim %40 oranına ulaşırken, fosil yakıtlara dayalı üretim ise %37 düzeyinde kaldı.[1]

Kuruluşun analizine göre bu dönemde toplam elektrik üretimi %6 oranında gerilerken, fosil yakıtlara dayalı üretimdeki gerileme ise %12 oldu.

Bununla birlikte yalnızca rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim ise bir yıl önceye göre %6 oranında artış gösterirken, birlik ülkelerinin elektrik talebinin dörtte birini karşılayabildi.

Analizde toplam elektrik üretimindeki gerilemede Avrupa’nın kayıtlardaki en sıcak ikinci ayını yaşaması ile birlikte, elektrik fiyatlarında yaşanan aşırı yükselme nedeni ile düşen elektrik talebinin de etkili olduğuna dikkat çekildi.

Kömürde öngörüler gerçekleşmedi

Çalışmada Avrupa elektrik üretiminde kömürün payının artacağına yönelik öngörülerin de doğru çıkmadığına dikkat çekildi.

EMBER analizine göre bu dönemde birlik ülkelerinde kömürden elektrik üretiminin devam ettiği 18 ülkenin yalnızca üçünde kömür kaynaklı elektrik üretim artış gösterdi.

Toplamda ise kömürün Avrupa’daki elektrik üretimindeki payı, devreye alınan eski santrallere rağmen %11 oranında geriledi.

Fosil yakıtlara dayalı üretimin azalması birlik ülkelerinin elektrik üretimi kaynaklı emisyonlarının da şimdiye kadarki en düşük seviyeye gelmesini sağladı ve Kovid-19 kapanmalarının yaşandığın 2019 kışını bile geçerek şimdiye kadar dönemsel olarak hesaplanan en düşük değer olan 321 Milyon ton Karbondioksit-eşdeğeri seviyesine geriledi.

Kuruluşun hesaplamalarına göre ayrıca fosil yakıtlara dayalı üretimin azalması sayesinde birlik ülkeleri bu dönemki enerji maliyetlerinde 12 milyar Avro düzeyinde tasarruf sağladı.


[1] Weathering the winter | Ember