AB Yenilenebilir Enerjide 2020 Hedeflerini Yakalayacak

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (EWEA) bir analizi, Avrupa’nın 2020 yılına kadar enerjisinin yüzde 20’sini yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefine ulaşabileceğini gösteriyor.

7 Ocak 2011

EurActiv Türkiye

Birliğin ortaya koyduğu veriler, Avrupa Komisyonu’nun 2020 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 20.7’si ve elektrik talebinin yüzde 34’ünün rüzgar, su, güneş ve biyomas enerjisiyle karşılanacağı verisiyle paralellik gösteriyor.

Ulusal hedeflerinin de ötesinde performans sergileyebileceğini açıklayan 15 ülkeden Bulgaristan (%2.8), İspanya (%2.7) ve Yunanistan (%2.2) öne çıkıyor. Sadece Lüksemburg ve İtalya, Komisyon’a hedeflerini yakalayabilmek için “işbirliği mekanizmalarından” faydalanmaları gerekeceği bilgisini verdi. İşbirliği mekanizmaları, bir ülkenin hedefini yakalamak için başka bir ülkede yenilenebilir enerji geliştirmesine olanak tanıyor.

EWEA’nın iletişim direktörü Julian Scola, EurActiv’e AB’nin bu konudaki başarısını sürdürmesi gerektiği açıklamasında bulundu. Scola, “Hedeflere ulaşmak için yapılacak halen çok şey var. Rüzgar tarlalarının kurulması, şebekelerin geliştirilmesi ve lisans sürecinin hızlandırılması gerekiyor. Rüzgar tarlalarının kurulması için fazlasıyla uzun bir idari süreç gerekiyor ve bu bazı ülkeler için sorun oluyor. Önümüzdeki yıllarda rehavet oluşmaması için elimizden geleni yapacağız.”şeklinde konuştu.

Yine de çevreciler yenilenebilir enerji konusunda iyimser görünüyor. 2009 yılında rüzgar enerjisi, Avrupa’nın tüm enerji kapasitesinin yüzde 39’una denk geliyordu. Bu teknoloji 2010 yılının sonuna gelindiğinde Avrupa’nın elektrik üretme kapasitesinin yüzde 11.6’sını karşılıyordu ve bu oranın 2020 yılında yüzde 14’e çıkması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun “AB’nin 2030’a kadarki enerji eğilimleri” raporuna göre, Komisyon 2011 – 2020 arasında kurulacak yeni enerji santrallerinin yüzde 64’ünün yenilenebilir enerji kullanacağını, rüzgar enerjisinin ise bunların yüzde 41’ini oluşturacağını öngörüyor.

WWF’in Avrupa’daki iklim değişimi ve enerji politikasından sorumlu yetkilisi Jason Anderson, AB’nin 2020 yenilenebilir enerji hedeflerini yakalayabileceğini açıkladı, ancak temkinli bir yaklaşım sergiledi. Anderson, “Bazı ülkelerin yenilenebilir enerji oranlarını yüzde 20’nin üzerine çıkaracağını açıklaması cesaretlendirici bir durum. Bu durumun daha fazla ülkeye 2050 hedeflerini belirlerken daha hırslı olmaları için özgüven vermesini umuyoruz. Ancak şu anda çok sayıda ülkenin henüz bu aşamaya geldiğini söyleyemeyiz.” açıklamasında bulundu.