AB Liderleri Enerji Zirvesinde Verimlilik Konusundan Kaçınıyor

AB’nin enerji tüketiminde 2020 yılına kadar hedeflediği azatlımı yakalaması beklenmezken, AB’nin ‘hırsını yitirdiği’ eleştirilerinde bulunuluyor

7 Şubat 2011

EurActiv Türkiye

EurActiv’in öğrendiğine göre , 4 Şubat Cuma günü Brüksel’de bir araya gelecek olan AB liderlerinin, AB enerji tasarrufu planının yeni bir değerlendirmesinin ancak 2013 yılında açıklaması bekleniyor ve enerjide yüzde 20’lik tasarruf hedefinin bağlayıcı niteliğe büründürülmesi düşünülmüyor.

AB’nin enerji tüketiminde 2020 yılına kadar hedeflediği azatlımı yakalaması beklenmezken, AB’nin ‘hırsını yitirdiği’ eleştirilerinde bulunuluyor.

Avrupa Komisyonu, Aralık ayında EurActiv’e, AB’nin enerji tüketimini 2020 yılına kadar yüzde 20 azaltma hedefini yakalayacak gibi görünmediği itirafında bulunmuştu. AB’nin yüzde 9 oranında bir azatlım gerçekleştirmesi bekleniyor.

AB liderlerinin Cuma günü gerçekleşecek olan zirvede enerji verimliliği politikasını daha önceden planlanan 2012 yılı yerine 2013 yılında gözden geçirmesi bekleniyor.

Macaristan’ın iklimden sorumlu bakanı geçtiğimiz hafta, bakanların en az yarısının karşı olması sebebiyle hedefin bağlayıcı niteliğe kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmasını beklemediğini açıklamıştı.

Bazı sanayi temsilcileri ve çevre örgütleri yüzde 20’lik enerji tasarrufu hedefinin bağlayıcı olmamasına tepkilerini dile getiriyor.

Sanayi temsilcilerine göre enerji tasarrufu için gerekli teknik bilgi mevcut; ancak tüketicilerin daha ucuz olan ve enerji verimliliği sağlamayan teknolojileri tercih etmeleri sebebiyle kullanılmıyor. Temsilcilere göre, hedefin bağlayıcı kılınması halinde bu teknolojilerin kullanımına geçilebilir.

Sanayi temsilcileri ve çevre örgütleri önümüzdeki 10 yıl boyunca enerji verimliliğine 300 milyon Euro yatırılabilecekken, üye ülkelerin bunun ancak yarısını ayırdığını savunuyor. Mevcut kriz durumunda üye ülkeler, ekonomi politikalarında daha fazla baskı hissetmekten korkuyor.

Ancak örgüt ve sanayi temsilcileri, yönetimleri ‘hırstan yoksun olmakla’ suçluyor. Temsilciler, birçok ev eşyası ve binanın kullanım sürelerinin uzun olması sebebiyle, düşük tasarruf seviyelerine saplanıp kalınacağını savunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Enerji 2020 stratejisinde enerji verimliliğini başlıca öncelikler arasında sayarak tasarruf konusunda bir adım atmıştı. Ancak zirvenin taslak karar metni, enerjinin verimliliği yerine güvenliği ve daha iyi şebekeler üzerinde yoğunlaşıyor.