Avrupa Konseyi karbon vergisinde mutabakat sağladı

Avrupa Konseyi Karbon Sınırı Düzenleme Mekanizması’nın mutabakat sağlanan taslak metnini paylaştı

16 Mart 2022

Avrupa Konseyi sınırda karbon vergisi uygulamasının çerçevesi üzerinde mutabakata varıldığını duyurarak, taslak metni yayımladı.[1]

Konsey tarafından 15 Mart 2022 günü yapılan açıklamaya göre Karbon Sınırı Düzenleme Mekanizması (KSDM) ilk olarak 1 Ocak 2023’ten itibaren çimento, alüminyum, gübre, elektrik enerjisi üretimi ile demir ve çelik alanındaki ürünlerinin ithalatında uygulanacak.

Konsey tarafından 1 Ocak 2026 tarihine kadar Avrupa Parlamentosuna ve Konseyine sunulacak rapora göre de düzenlemenin uygulanacağı ürün gruplarının kapsamı genişletilebilecek.

Uygulama kapsamında birlik ülkelerine ihracat yapmak isteyen üreticilerin kendi ülkelerindeki ve varsa üçüncü ülkelerde yaptıkları üretim bilgilerini kapsayan merkezi bir veritabanı kurulacak.

Birlik ülkelerinden birinde yerleşik olan firmaların da ithalat işlemi için öncelikle KSDM beyanında bulunması gerekecek. İthalatçının birlik ülkesinde yerleşik olmaması halinde bu yükümlülük firmanın gümrük temsilcisi tarafından yerine getirilecek.

Bu beyanda bir önceki takvim yılı boyunca ithal edilen her türlü eşya için ton, elektrik için Megavat-saat bakımında toplam miktar, elektrik için megavat-saat başına karbondioksit emisyonu, diğer her türlü ürün için ise gömülü emisyon değerleri yer alacak.

İthalatçıların gerçekleştirecekleri ticaretin yol açacağı karbon kaçağı miktarına göre de KSDM Sertifikası sunmaları gerekecek.

Elektronik olarak oluşturulacak her bir KSDM Sertifikası ithal edilecek ürünlerin ton başına gömülü emisyon değerine karşılık gelecek.

KSDM Sertifikası fiyatları da karbon kaçağını etkili şekilde önlemek adına Avrupa Emisyon Ticaret Sisteminde oluşan karbon fiyatlarının haftalık ortalamasına göre belirlenecek.

Bununla birlikte ticareti sınırlamamak adına Emisyon Ticaret Sisteminde üst sınır olmasına karşın, KSDM Sertifikası piyasasında sınır uygulanmayacak.

KSDM Sertifikaları ithalatçıların karbon piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmelerini sınırlamak için iki yıl boyunca geçerli olacak, ayrıca ithalatçılar sertifikaların kullanmadıkları bir kısmını tekrar satabilecekler.

Bununla birlikte her yıl 30 Haziran tarihine kadar, bir önceki takvim yılından önceki yıl içinde satın alınmasına karşın kullanılmayan sertifikalar herhangi bir tazminat ödemeden iptal edilecek.

Gönderi başına değeri 150 Avronun altında olan ithalat işlemleri uygulamadan muaf olacak. Ayrıca uygulama birlik ülkeleri ile İzlanda, Liechtenstein, İsviçre ve Norveç arasındaki ticarette de uygulanmayacak.

Konsey konu ile açıklamasında KSDM’ye paralel olarak, karbon fiyatlandırma politikalarının tartışılması ve teşvik edilmesi için üçüncü ülkeler ile “iklim kulübünün” kurulması ve çok daha fazla işbirliği geliştirilmesine de vurgu yapıldı.

Avrupa Birliği emisyonlarını 2030 yılında kadar 1990 yılı seviyesinin asgari %55 altına çekmeyi ve 2050’de karbon nötr olmayı hedefliyor.


[1] Draft regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism