AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz II Projesi tamamlandı

Proje kapsamında elde edilen sonuçlar açıklandı

27 Mayıs 2021

Türkiye’de güvenli, liberal ve şeffaf bir enerji piyasası oluşmasına yardımcı olmayı amaçlayan Avrupa Birliği finansal desteği ile Dünya Bankası ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile yürütülen AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz II Projesi tamamlandı.

2015 yılından beri Dünya Bankası ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülmekte olan projenin kapanış konferansı sonrasında yapılan açıklamaya göre program kapsamında yapılan bazı çalışmalar ve çıktılar şu şekilde oldu;

 • 24 hidroelektrik santrali ve 1 termik santralde enerji verimliliği potansiyeli ve on fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi.
 • Ortalama türbin verimlilik potansiyelinin % 2,3 olarak hesaplandığı proje kapsamında önerilen rehabilitasyon tedbirlerini uygulaması halinde, EÜAŞ’ın toplam elektrik üretiminde 2030 yılında 340 GWh’lik bir artış sağlanabileceği tespit edildi.
 • Batarya depolama teknolojilerine ilişkin olarak teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi ve EPDK tarafından yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği’nin hazırlık çalışmalarına katkı sağlandı.
 • İletim sisteminde verimlilik iyileştirmeleri ile yıllık yaklaşık 225,5 milyon Avro’luk toplam tasarruf potansiyeli belirlendi.
 • BOTAŞ tarafından işletilen doğalgaz iletim sisteminde yılda 2 milyon m3’luk toplam gaz tasarrufu ve 3 kilotonluk yıllık karbon emisyonu azaltım potansiyeli belirlendi.
 • Hem elektrik hem de gaz piyasalarının düzenlenmesi, idaresi ve organizasyonun geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek EPİAŞ’a sağlanan kapsamlı destek ile vadeli elektrik ve doğalgaz piyasalarının açılması çalışmalarına katkı verildi.
 • Fizibilite çalışmalarını, öneri raporlarını içeren 20’den fazla rapor, yol haritaları, taslak mevzuat hazırlandı.
 • Proje kapsamında geliştirilen Türkiye için Enerji Sistemi (EST) modeli ile uzun vadeli enerji projeksiyonları ve alternatif senaryolar geliştirildi. ETKB tarafından iki yılda bir hazırlanıp yayınlanan 2020-2040 dönemini kapsayan Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu EST modeli kullanılarak hazırlandı ve yayınlandı.
 • Enerji veri merkezinin kurulması çalışmaları gerçekleştirildi, proje kapsamında geliştirilen Anket Bilgi Yönetim Sistemi (SIMS) aracılığıyla yaklaşık 4.000 kullanıcıdan enerji tüketim verileri toplanarak enerji denge tablolarına veri akışı iyileştirildi.
 • Sektörde 400 personele, enerji modeli ve veri merkezinin verimli çalışması konularında eğitim verildi.
 • Ülke çapında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji bilincini artırma kampanyası yürütüldü. Sosyal medya kampanyaları (Twitter, Instagram) aracılığıyla 20 milyon kullanıcıya ulaşıldı
 • İlkokul çocuklarına yönelik hazırlanan enerji konulu çocuk kitabı “Ali’nin Enerji Serüveni” 1 milyon adet dağıtıldı.