AB ile Çevreci Örgütler Karşı Karşıya

AB’nin 2020 yılında ulaşımda kullanılacak yakıtların yüzde 10 oranında biyoyakıtlardan sağlanması hedefine çevreci örgütler endişe ile yaklaşıyor

8 Kasım 2010

Aralarında Greenpeace, Friends of Earth ve ActionAid’in olduğu 9 çevreci grup yayınladıkları bir çalışma ile AB’nin ulaşımda biyoyakıt kullanımının artmasına yönelik politikasına karşı çıktı.

Grup tarafından yapılan açıklamada AB’nin hedeflediği 2020 yılında ulaşım için kullanılacak yakıtların yüzde 10 oranında biyoyakıt içermesi zorunluluğunun sera etkisi yapan gaz salımını azaltmak yerine artıracağını ve çevreye önemli zararlar vereceği iddia edildi.

Açıklamada bu hedefe ulaşmak için yetiştirilmesi gereken ürünler için Belçika’nın iki katı kadar bir alana ihtiyaç duyulacağı, bir çok bölgede doğal bitki ve orman örtüsünün yok edileceği ayrıca bu kayıplar nedeni ile aynı enerji ihtiyacının petrol türevi yakıtlardan karşılanmasına göre yüzde 167 oranında daha fazla sera etkisi yaratan gazın atmosfere salımına neden olacağı ifade edildi.

Grubun açıklamasında ayrıca biyoyakıt elde edilmesi için gerekli olan ürünlerin yetiştirilmesinin mevcut yetiştirilmekte olan ürünler için yeni tarım bölgelerine ihtiyacı ve dolayısı ile yeni tarım alanları açılması ihtiyacının eko sisteme önemli zararlar vereceği belirtildi.

Avrupa Birliği Enerji Komisyonu sözcüsü Marlene Holzner ise yaptığı açıklamada çevreci örgütler tarafından hazırlanan çalışmada AB’nin hedeflediği üretime ulaşılması için 6.9 milyon hektarlık alan gerektiği iddia edildiğini oysaki uzmanlar tarafından 2 ila 5 milyon hektarlık bir alanın yeterli olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Holzner sözlerinin devamında bu büyüklükte kullanılmayan tarım alanlarının zaten Avrupa Birliği üye ülkelerinin sınırları içerisinde bulunduğunu ayrıca AB yönergelerinin biyoyakıt üretimi içi ormansızlaştırılmış bölgelerin kullanılmasını engellediğini belirtti. Holzner AB yenilenebilir enerji direktfilerinin açıkça biyoyakıt üretmek için ormanlık bölgelerdeki ağaçların kesilmesine, sulak alanlara veya biyo çeşitlilik bakımından yoğun olan bölgelere zarar verilmesine de karşı olduğununda altını çizdi.

Holzner ayrıca grubun iddia ettiği gibi biyoyakıt üretiminin gıda fiyatlarına olumsuz etki etmesinin mümkün olmadığını 2007-2009 yıllarında artan gıda fiyatlarda biyoyakıtların payının çok düşük olduğuna da dikkat çekti.

Avrupa Birliği 2020 yılında üye ülkelerde ulaşımda kullanılan enerjinin yüzde 10’unun biyoyakıtlardan karşılanmasını hedefliyor.