AB İklim ve Enerji Hedeflerini Yineledi

AB’nin 2020 yılı için hazırladığı strateji belgesinde iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji ön planda

5 Mart 2010

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Avrupa 2020 Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsamlı Büyüme Stratejisi” adlı birliğin 10 yıllık büyüme modelini belirleyen strateji belgesi açıklandı. Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan belgede iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji anahtar noktalar olarak öne çıkarken Avrupa ekonomisini kaynak verimliliğini çok daha fazla gözeten, daha yeşil ve daha rekabetçi bir yapıya sokulması hedefi yineleniyor.

Belge birliğin sera etkisi yaratan gaz salımını 2020 yılında 1990 yılının en az yüzde 20 oranında altına çekme hedefini tekrar vurgularken bununla beraber bu oranın yüzde 30’a kadar çıkmasının da olası olduğunu belirtiyor. Yenilenebilir enerji’lerin özellikle vurgulandığı raporda yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi ile beraber yenilenebilir enerji santrallerinin kıtadaki elektrik şebekelerine bağlanmasının önemi üzerinde duruluyor. Birliğin daha önce belirlediği toplam enerji tüketiminde yüzde 20 oranında yenilenebilir enerji kullanımı hedefinin gerçekleştiği takdirde bunun 600.000 yeni istihdam anlamına geleceğinin de altı çiziliyor.