AB ihracat kredilerini yeşil dönüşüme yönlendirecek

Avrupa Konseyi ihracat kredilerine yönelik iki kararı onayladı

18 Temmuz 2023

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinin ihracat kredilerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik öneren iki kararı kabul etti.

Konsey tarafından kabul edilen kararlardan ilki ihracat kredilerinin güncel koşullara göre uyarlanması yönünde oldu.[1]

Karara göre ihracat kredilerinin finansal yapılanmalarında daha uzun geri ödeme vadeleri, anapara ve faiz ödeme sıklıkları, boyutları ve geri ödeme şekli gibi alanlarda daha fazla esneklik sağlanması amaçlanıyor.

Konseyin ikinci kararı ise ihracat kredilerinin yeşil dönüşüm ile iklim değişikliği alanlara yönlendirilmesine yönelik oldu.[2]

Konseyin bu kararı halihazırda enerji üretimi ile iletimine yönelik sektörleri kapsayan ihracat kredilerinin, yenilenebilir enerji, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve uyum sağlanması ile su sektörlerine genişletilmesini içeriyor.

Konsey bu karar ile ihracat kredisi sağlayan kuruluşların yeşil dönüşüm desteğinden daha fazla pay sahibi olması ile Paris Anlaşması hedeflerine yönelik katkısının artırılmasını amaçlıyor.

Karar ile aynı zamanda ihracat kredisi sağlayan kuruluşlarının iklim değişikliğine uyum projelerine yönelik kriterlerinin, kalkınma bankalarının standartları ile daha uyumlu hale gelmesini de hedefleniyor.


[1] Council Decision establishing the position to be taken on behalf of the European Union regarding the decision of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits on amendments to that Arrangement

[2] Council Decision establishing the position to be taken on behalf of the European Union on amendments to the Sector Understanding on Export Credits for Renewable Energy, Climate Change Mitigation and Adaptation, and Water Projects