AB, gıda ürünlerinden elde edilen biyoyakıtları sınırlıyor

Avrupa Komisyonu, AB biyoyakıt politikalarının küresel gıda fiyatlarındaki artışa sebep olduğu iddialarını reddetti, ancak enerjide gıdasal ürünlerden elde edilen biyoyakıt kullanımının payını sınırlandıracaklarını açıkladı.

18 Eylül 2012

EurActiv Türkiye

Avrupa Komisyonu’nun iklimden sorumlu üyesi Connie Hedegaard ve enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, yaptıkları ortak açıklamada ‘Gıda bazlı biyoyakıtlar için ısrar ettiğimizi düşünmek yanlış olur. Gelecek önerimizde tam tersini yapıyoruz: Şimdiki tüketim oranıyla sınırlıyoruz, yani 2020’ye dek yüzde 5’ dedi.

2020 sonrası için tercihlerinin atık ya da saman gibi gıdasal ürün olmayan malzemelerin kullanımı olduğunu belirten Hedegaard ve Oettinger, ‘Bu tür biyoyakıtlar gıdaya rakip değil, fazladan arazi kullanımı da gerektirmiyor. Karbon emisyonlarında önemli kesintiler sağlayan, gıda ürünleriyle rekabet etmeyen, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevreci olan biyoyakıtlara destek veriyoruz’ ifadelerinde bulundu.

AB 2009 yılında belirlediği hedeflerde toplam enerji tüketiminin yüzde 20’sinin, ulaşımda ise 10’unun yenilenebilir enerjiyle karşılanmasını öngörüyordu. Biyoyakıtların bu çerçevede önemli rol oynaması hedeflenmişti.

Bir zamanlar ucuz bir alternatif yakıt kaynağı olan biyoyakıtlar son zamanlarda bazı şüphelere neden oldu. Gıda ürünlerinin yakıt üretiminde kullanılmasının küresel gıda stoklarını tehlikeye sokacağı ve dünya çapında daha fazla yeşil alanın tarıma açılmasına yol açacağı tartışmaları gündeme geldi.