AB doğal gaz ve nükleeri yeşil yatırım olarak kabul edecek

Komisyon yeşil finansman taksonomisinde güncelleme önerisini sundu

3 Şubat 2022

Avrupa Birliği Komisyonu yeni nükleer enerji ve doğal gaz santrali yatırımlarını yeşil yatırım olarak sınıflandıracak önerisini sundu.[1]

2 Şubat 2022 günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Finansal İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness yapılan düzenleme ile yeni nükleer ve doğal gaz santrali yatırımları için çok katı koşullar belirlendiğinin ve bu yatırımlara yönelik piyasa şeffaflığının sağlandığının ve birliğin 2050 yılında karbon nötr olma hedefine yönelik dönüşümünde özel yatırımları hızlandırmanın iklim hedeflerine ulaşmanın anahtarı olduğunu vurgu yaptı.

McGuinness konuşmasında düzenlemenin mükemmel olmadığını fakat iklim nötr olma hedefine yaklaştıran gerçekçi bir çözüm olduğunu ifade ederken değişiklik ile yatırımcıların potansiyel yatırımlarının nükleer veya doğal gaz içerip içermediğini de görmelerinin mümkün hale geldiğini ve yeşil boyamanın önüne geçildiğini de kaydetti.

Doğal gaz yatırımlarının kömür santrallerini ikamesi zorunlu olacak

Komisyonun önerisine göre bir doğal gaz yatırımının sürdürülebilir finansman açısında “yeşil yatırım” olarak sınıflandırılabilmesi için öncelikle mevcut bir kömürlü termik santralinin üretimini ikame etmesi gerekecek.

Bununla birlikte bu yatırımların 31 Aralık 2030’a kadar devreye alınmış olması gerekecek, aynı zamanda bu tesislerin kuruluş aşamasında en geç 31 Aralık 2035’te %100 yenilenebilir veya düşük karbonlu yakıt kullanacak şekile tasarlanması gerekecek. Bu santrallerin doğrudan emisyonları kilovat-saat başına 270 gram karbondioksit-eşdeğeri, 20 yıllık ortalamalarının da 550 kg CO2/kWh seviyesinde kalması gerekecek.[2]

Yeni nükleer reaktör yatırımları için son tarih 2045

Yeni nükleer enerji santrali yatırımlarının da 2045 yılından önce inşaat izni almış olması gerekecek ve santrallerin yüksek seviyeli radyoaktif atıkları için bertaraf tesisine sahip olacağına dair ayrıntılı bir planı bulunması gerekecek. Bununla birlikte düzenlemenin taslağında hemen uygulanacağı yer alan kazaya dayanıklı özel yakıt kullanımı zorunluluğu da 2025 sonrasına ötelendi.[3]

Almanya doğal gazı, Fransa nükleeri destekliyor

Komisyonun önerisi sonrasında birlik üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan farklı tepikler geldi.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Hebestreit Alman hükümeti birçok defa nükleer enerjinin sürdürülebilir olarak sınıflandırılmasına karşı olduğunu dile getirdiğini hatırlatırken, doğal gazın geçiş teknolojisi olarak desteklenmesinin ise kabul edilebilir olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte elektrik üretimini %75 düzeyinde nükleer enerjiden sağlayan birliğin ikinci büyük ekonomisi Fransa ise nükleer enerjinin de geçiş yakıtı olarak kabul edilmesini destekliyor.

Avusturya ve Lüksemburg önerinin iptali için Avrupa Adalet Divanı’na başvuracaklarını duyururken, İspanya, Danimarka, Hollanda ve İsveç de Komisyona gönderdikleri ortak bir mektup ile doğal gazın yeşil yatırım olarak sınıflandırılmasına karşı çıktılar.

Kabul edildiği takdirde 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek olan yasa önerisinin reddi için ancak Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğunun veya en az 20 AB ülkesinin itirazı gerekiyor. Bu çoğunluğun da sağlanamayacağı öngörülüyor.


[1] EU taxonomy Complementary Climate Delegated Act

[2] Annex 1 to the Complementary Delegated Act

[3] Annex 2 to the Complementary Delegated Act

[4] Annex 3 to the Complementary Delegated Act