AB binalarda enerji verimliliği direktifinde uzlaştı

Direktif binaların dönüşümünü teşvik ediyor

1 Şubat 2018

Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu’nun binalarda enerji verimlilik uygulamalarını artırmayı hedefleyen direktif üzerinde ön anlaşmaya vardığı açıklandı.

Avrupa Konseyi tarafından dün yapılan açıklamada binaların Avrupa’nın toplam enerji tüketiminin yüzde 40’ından sorumlu olduğu ve AB ülkelerindeki bina stoğunun çok verimsiz olduğunun altı çizildi.

Açıklamaya göre hazırlanan yeni direktif, mevcut 2010/31/EU nolu direktifte önemli yenilikler getiriyor.

Direktif binaların maliyet-etkin şekilde yenilenmesini, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin denetimini basitleştiren, ayrıca binalarda elektrikli araçlar için park alanları açılması gibi alanlarda

Konsey direktifin mevcut kuralları ilerletmesi ile AB’nin 2020 ve 2030 enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını öngörüyor.