8 Milyar Avroluk Enerji Tasarrufu Fonu Beklemede

Avrupa Birliği 2020 yılına kadar enerji tüketimini yüzde 20 oranında azaltmayı amaçlarken enerji verimliliğini teşvik için oluşturulmuş 8 milyar avro fon halen kullanılmış değil.

7 Ocak 2011

EurActiv Türkiye

Avrupa Komisyonu Enerji Genel Direktörlüğü’nden Marie Donnelly, şehirlerin enerji tüketimini düşürme amacıyla kullanıma açık 8 milyar avroluk fonun halen kullanılmadığını açıkladı. Donnelly, EurActiv’e verdiği röportajda “yeni düzenlemelerin, Uyum Fonu’nun yüzde 4’ünün konutlarda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılmasına olanak sağladığını” ancak “bu doğrultuda oluşturulan 8 milyar avroluk fonun beklendiği kadar hızlı kullanılmadığını” söyledi.

“Yapılan hesaplamalara göre mevcut politikalar dahilinde yüzde 20’lik bir enerji tasarrufu sağlamanın mümkün görünmediğini” belirten Donnelly, AB’nin şimdiye kadar yüzde 9 ile 11 arasında enerji tasarrufu sağlamış olduğunu tahmin ediyor.

Donnelly, yetkilileri bekleyen başlıca zorlukların farklı sektörlerde uygulanan farklı verimlilik politikalarının uyumlu hale getirilmesi ve Avrupa’da bir ESCO (enerji verimliliği sağlayabilmek için projeler üreten şirketler) piyasasının yaratılması olduğunu söylüyor. 2011’deki Enerji Verimliliği Eylem Planı da ESCO piyasası konusunda bir bilinç oluşturmayı amaçlıyor. Donnelly, “ESCO’ların faaliyet gösterdiği ülkelerde büyük başarı sağladıklarını, fakat tüm AB üyesi ülkelerde yeterince bilinmediklerini” savundu.

Ekonomik krizin bir etkisi de binaların yenilenmesindeki hızın düşmesi oldu. Bu hızı tekrar artırmanın zor olacağını söyleyen Donnelly, kurtarma pakedi sayesinde binaların yenilenmesi için kullanılacak 146 milyon avroluk bir paranın söz konusu olduğunu bildirdi.

Çevreciler için bir kaygı sebebi de Fransa ve İspanya gibi bazı ülkelerin yenilenebilir enerji konusundaki desteklerini azaltmaları. Ancak Donnelly, yenilenebilir enerjinin toplam kullanımdaki oranını 1990 seviyelerine oranla yüzde 20 kadar artırma hedefinin, güneş ve rüzgar enerjisi teknolojisinin maliyetlerinin giderek azalması ve verimliliklerinin giderek artması sebebiyle yakalanabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Donnelly, yenilenebilir enerji konusunda gerçekleştirilmesi planlanan herhangi bir yeni yasal düzenlemenin bulunmadığını doğruladı.