6 ili kapsayan enerji verimliliği projesi başlatıldı

”İl il enerji verimliliği” başlıklı proje Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından başlatıldı

11 Haziran 2013

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından ”İl il enerji verimliliği” projesi başlatıldığı açıklandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada projenin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen ”Küçük Destek Programı” Türkiye Koordinatörü Gökmen Argun’un desteği ile başladığı ve çalışmanın Adana, Gaziantep, Denizli, Konya, Kayseri ve Samsun illerini kapsayacağı bilgisi verildi.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin internet sitesindeki açıklamada şu satırlara yer verildi;

”Türkiye enerji konusunda gittikçe artan ve önem arz eden bir taleple karşı karşıyadır. Son 20 yılda enerji tüketimi yılda ortalama %4 civarında bir oranla ile sürekli olarak artmıştır. 2011yılında birincil enerji tüketimi 114 milyon TEP olarak gerçekleşmiş olup, bu rakam Türkiye’yi dünyada en fazla enerji tüketen 25 ülkeden biri haline getirmiştir. CO2 eşdeğeri olarak 2010 yılı sera gazı emisyonlarında en büyük payı %71 ile enerji kaynaklı (üretim/tüketim/çıkarma/iletim/çevrim vb) emisyonlar oluştururken, ikinci sırayı ile endüstriyel işlemler almaktadır. Türkiye’de sera gazı toplam emisyonları 1990 2010 yılı arasında enerji tüketimindeki artış seyrine paralel olarak, 5 artış göstererek 2010 yılında 401,9 milyon ton CO2 Eşdeğerine yükselmiştir. Türkiye’de hızlı ekonomik büyüme, sanayileşme ve nüfus artışıyla ülkenin fosil yakıta bağlı olarak artan enerji ihtiyacı nedeniyle, emisyon artış oranlarının yükselmesi kaçınılmazdır. Enerji verimliliği gerek enerji tüketimindeki artan talebin karşılanması, enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve seragazı emisyonlarının azaltılmasındaki en önemli ve maliyet etkin önlem ve girişimdir.

Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ve ardından yayınlanan 40 civarında yönetmelik ve tebliğ gibi düzenlemeler olmasına rağmen, hâlâ enerji verimliliği üzerinde daha etkili stratejiler geliştirmeye ve adımlar atmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle söz konusu düzenlemelerin enerji yoğunluğunun düşürülmesinde öncelikli hedef grubu olması gereken profesyonel kuruluş ve kişilerin mevzuatı içselleştirmesi, yukardan aşağıya doğru toplumsal farkındalık yaratma açısından da çok önemlidir.

Acil olarak EV mevzuatının yanı sıra 2012’de yürürlüğe giren ve ülkemizdeki herkesi ve neredeyse tüm kuruluşları ilgilendiren Enerji Verimliliği Stratejisi konusunda haberdarlık seviyesi çok düşük ve yanlış bilgilendirme çok yaygındır. Bu mevzuat yapısı bu konuda doğru bilgilendirmiş profesyoneller aracılığı ile kamuoyuna anlatılmalı toplumda eksik ve yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmelidir.

Bu proje, EV mevzuat ve Stratejisinin;  sanayi ve ticaret odaları, il özel idareleri, belediyeler ve TMMOB a bağlı odaların şubeleri gibi yerel kuruluşların desteği de alınarak Türkiye’nin 6 ilinde düzenlenecek workshoplar, oluşturulacak network çalışmaları ile projenin hedef grubu olan yerel profesyonel guruplara tanıtılması ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. Yapılacak “İllerde Enerji Verimliliği Platformu” çalışması çerçevesinde İl bazında Enerji Verimliliği Eylem Planı geliştirilmesi ve “Linkedin” altında oluşturulan grup ile Projeden sonra da,  bu konuda iletişim devam edecek ve diğer illerde bu çalışmalar proje içerisinde hazırlanan dokümanlar ile diğer illerde çok kısa sürede planlanarak uygulanabilecektir.

Bu proje çerçevesinde; enerji verimliliği mevzuat ve EV stratejisi konusunda bilgilendirmeler ile Anadolu’nun başlıca şehirlerindeki kişi ve kurumlarda farkındalığın artması sonucunda mevzuattan beklenen gelişmelere ve dolayısı ile Türkiye’nin enerji verimliliği artışına ve sonuçta sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanması beklenmektedir.”