50 kW değişikliği kabul edildi

Konut kurulumlarının vergi muafiyeti kapsamı genişleyecek

3 Kasım 2022

Konut tipi güneş enerjisi yatırımlarına yönelik gelir vergisi muafiyetinin kapsamını genişleten kanun değişikliği önerisi TBMM Genel Kurulu’nda öneriyi de içeren torba kanun görüşmeleri sırasında kabul edildi.

Öneri Gelir Vergisi Kanunu’nunda yapılacak değişiklik ile gelir vergisi muafiyeti sağlanabilecek konut tipi kurulumlar için kurulu güç sınırının 25 kW’dan 50 kw’a yükseltilmesini içeriyordu.

Kabul edilen değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden muaf esnaf” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi şu şekilde olacak;

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 50 kW’a kadar (50 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)

TBMM Başkanlığına 7 Ekim 2022 tarihinde sunulan (2/4618) sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içinde yer alan değişiklik önerisi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 17 Ekim 2022 günü kabul edilmişti.

Sitelerdeki kurulumlar faydalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı Mustafa Çalışkan komisyon görüşmeleri sırasında değişiklik teklifinin gerekçesine yönelik yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm dolayısı ile sitelerin yaygınlaştığına ve sitelerin ortak kullanım alanları, asansöre, hidrofor ve çevre aydınlatması gibi nedenlerle yüksek elektrik tüketimi bulunduğuna dikkat çekerken, bu tüketim düzeyini asgari olarak ancak 50 kW’lık bir sistemin karşılayabileceğini ifade etmişti.

50 kW’lık bir sistemin yaklaşık olarak 50 bin ABD Doları maliyeti ile kurulabileceği bilgisini de paylaşan Mustafa Çalışkan, bu büyüklükteki bir tesisin yıllık 60-65 bin kilovat-saat (kWh) elektrik üreterek, bir sitenin ihtiyaç duyabileceği 60 bin kilovat-saatlik üretimi gerçekleştirebileceğini de sözlerine eklemişti.