45. Madde geri çekildi

Torba yasa tasarısındaki düzenleme 10 santrale çevre yatırımı için son tarihi uzatıyordu

18 Şubat 2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta görüşülen Maden Kanunu ve Bazı Kanunlar Hakkında değişiklik öngören Torba Yasa Tasarısı tasarısı içinde yer alan, baca gazı filtresi olmadan çalışan kömürlü termik santrallerin faaliyetini sürdürmesine izin veren madde tasarıdan çekildi.

Tasarıdaki 45.madde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 8’inci maddesinde değişiklik öngörülüyordu.

Değişiklik kabul edilseydi Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Şırnak ve Zonguldak’ta bulunan 10 santral 2019 yılı sonu olarak belirlenmiş çevre yatırımları tamamlama şartları 2021 sonuna uzayacaktı.

Temiz Hava Hakkı Platformu: Tekrar gündeme gelmesin

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, yasa kapsamındaki santrallerin bulunduğu beş ilden yerel platformların siyasi parti grup başkan vekillerine yönelik başlattığı imza kampanyasına 60 binden fazla kişi katılmış, 12 Şubat günü imzalar, meclisteki tüm siyasi parti grup başkan vekilleri ve bu santrallerin bulunduğu illerin vekilleri ile paylaşıldığı hatırlatılırken, maddenin geçmiş olması halde yılda 1.100 erken ölüme neden olabileceği vurgulandı.

Platformun açıklamasındada şu görüşlere yer verildi.

Türk Tabipler Birliği Temsilcisi Doç. Dr. Gamze Varol:

“Bu karar bahsi geçen termik santrallerin bulunduğu illerde, başta solunum rahatsızlıkları olmak üzere kanser dahil birçok hastalığın ve erken ölümlerinin önüne geçmek için atılan önemli bir adım. Sağlık, iki yıl daha beklemez dedik, kazandık. Yetkililerin hava kirliliği konusundaki hassasiyetinin devam etmesini ve hava kirliliğine neden olan kaynakların en aza indirilmesini edilmesini istiyoruz.”

TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan:

“Emeklerimiz boşa gitmediği için çok mutluyuz. Bu mücadelede tüm doğa savunucusu Stk’lar işbirliği içinde çalıştılar. Böylece güçlü bir kamuoyu oluşturuldu. Yaşam hakkımızı, temiz hava hakkımızı savunmak için, Madde 45’in reddedilmesi için imza kampanyamıza destek veren tüm duyarlı kişilere, doğa gönüllülerine, vekillere ve basına teşekkür ederiz.”

Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram:

“Meclis genel kurulu, büyük bir yanlıştan döndü ve belki de Anayasa Mahkemesi’nden, Anayasa’nın 56. Maddesi’nde yer alan Sağlıklı ve Dengeli bir Çevrede Yaşama hakkının ihlali nedeni 3.kez geri dönecek bir 45. Madde düzenlemesini geri çekti. Madde bir daha gündeme gelmesin ve tüm santraller derhal yatırımlarını yaparak, hava kirliliği nedeni ile daha fazla erken ölümün nedeni olmasın.”