41 şirket enerji verimliliği için 124 milyon TL yatırım yapacak

Yatırımların 37,1 milyon TL’sini Enerji Bakanlığı karşılayacak

25 Temmuz 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 2022 yılında bakanlık desteğinden yararlanma hakkı elde eden Verimlilik Artırıcı Proje listesini yayınladı.[1]

Listedeki bilgiler göre 41 endüstriyel işletmenin 41 endüstriyel işletmenin 50 verimlilik artırıcı projesi bakanlık tarafından finansal olarak desteklenecek.

Toplamı yatırım büyüklükleri 123,7 milyon TL olacak yatırımların, projede belirlenen ilkelere göre tamamlandığı takdirde 37,1 milyon TL’lik bölümü bakanlık tarafından hibe olarak sağlanacak.

Bu yatırımlar sonucunda işletmelerin elektrik tüketimini yıllık 37,7 milyon kilovat-saat gerileyecek iken, yıllık 18,1 milyon kg karbondioksit eşdeğeri emisyonun önüne geçilecek.

İşletmelerin sağlayacağı yıllık parasal tasarruf ise bugünkü fiyatlar ile 42,9 milyon TL olacak.

Sağlanacak her 1 TEP enerji tasarrufu için yapılacak yatırım büyüklüğü 38.143 TL olacak iken bu yatırımların 11.443 TL’lik kısmı bakanlık tarafından sağlanmış olacak.


[1] 2022 Yılı Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler