3,4 GW kömür gücü devreden çıktı

Fatih Dönmez: Santral başına çevre yatırımı gereği 100 milyon dolar

2 Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31.12.2019 tarihine kadar yapmakla yükümlü oldukları çevre yatırımlarını yerine getirmemiş olan kömürlü termik santrallere, 2020’nin ilk saatlerinden itibaren faaliyet durdurma işlemleri uyguladı.

Uygulanan işlemler dolayısı ile 1 Ocak 2020 günü Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. ve 15. maddeleri gereği; sorunlu 13 termik santralden, 5 santralin tamamen, 1 santral kısmen kapatıldığını, 4 santrale Geçici Faaliyet Belgesi, 3 santrale ise Çevre İzin Belgesi verildiği bilgilerini paylaştı.

Bakan Kurum Manisa’da bulunan Soma santralinde 2 ünitenin kapatıldığını, dört ünitenin ise kış ayları boyunca elektrik üretimine devam edeceği bilgisini paylaştı.

Kurum kararın gerekçesi olarak, her biri 165 MW gücündeki 6 üniteden oluşan bu santralin Manisa’daki 12 bin konut, okul ve kamu binasının sıcak su ve ısınma ihtiyacını karşılamakta olduğunu, santralin kapanması halinde alternatif ısınma yöntemlerinin yaratacağı hava kirliliğinin santralin çalışmasından dolayı ortaya çıkacak hava kirliliğin üstünde olacağının öngörülmesini gösterdi.

Bununla birlikte üretime devam eden santrallerde yakıt kalitesinde iyileştirmeler yapılacak ve mevzuattaki sınırlara ulaşılması sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, gerekli sürede tüm çevre yükümlülüklerini yerine getiren termik santrallere çevre izin ve lisans belgesi vereceklerini,  aksi takdirde ise geçici faaliyet belgelerini iptal edip ve kapatma dahil olmak üzere gerekli tüm cezai müeyyideleri uygulanacağını da sözlerine ekledi.

Enerji Bakanı Dönmez: “Santral başına maliyet 100 milyon dolar”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de açıklamasında bu santrallerin kapatılacak olmasına rağmen alınan önlemler ile elektrik arzından sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Bakan Dönmez ayrıca bir soru üzerine yapılması gereken çevre yatırımlarının tutarının, tesislerin büyüklüğü ve ünite sayılarına göre değişmek ile beraber yaklaşık olarak santral başına 100 milyon dolar civarında olacağını bilgisini verdi. Fatih Dönmez bu maliyetin baca gazı artıma tesisleri, kül atık depolanması ve izleme birimleri gibi bileşenlerden oluşacağını da sözlerine ekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan işlemler santrallere ve santrallerin illerine, kurulu güçlerine ve yatırımcı kuruluşlara göre şu şekilde oldu.

Kapatılan santraller;

 • Afşin A (Kahramanmaraş, 1.355 MW, Çelikler Enerji)
 • Seyitömer (Kütahya, 600 MW, Çelikler Enerji)
 • Tunçbilek (Kütahya, 365 MW, Çelikler Enerji)
 • Kangal (Sivas, 457 MW, Konya Şeker )
 • Çatalağzı (Zonguldak, 300 MW, Bereket Enerji )

Kısmen kapatılan santraller;

 • Soma (Manisa, 990 MW, Konya Şeker)

Geçici Faaliyet Belgesi alan santraller;

 • Orhaneli (Bursa, 210 MW, Çelikler Enerji )
 • Yatağan (Muğla, 630 MW, Çelikler Enerji )
 • Afşin B (Kahramanmaraş, 1.440 MW, EÜAŞ)
 • Çayırhan (Ankara, 620 MW, Park Termik)

Çevre İzin Belgesi alan santraller;

 • Kemerköy (Muğla, 630 MW, Yeniköy Kemerköy Elektrik)
 • Yeniköy (Muğla, 420 MW, Yeniköy Kemerköy Elektrik )
 • 18 Mart Çan (Çanakkale, 320 MW, EÜAŞ)