21 milyonun temsilcileri ”İklim İçin Kentler deklarasyonu” imzaladı

Deklarasyona 24 yerel yönetim imza attı

5 Aralık 2019

Birleşmiş Milletler Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye (UN SDSN Türkiye), 350 Türkiye ve Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği ortak girişimi ile 3-5 Aralık 2019 Tarihleri arasında İstanbul’da İklim İçin Kentler Çalıştayı düzenlendi.

Konu hakkında yayınlanan açıklamadaki bilgilere göre çalıştaya altısı büyükşehir belediyesi olmak üzere 24 yerel yönetimin temsilcileri katıldı.

Bununla birlikte İstanbul’un altı ilçesinin temsilcileri etkinlikte yer alsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi programa katılmadı ve deklarasyonda yer almadı.

Programın son günü ise Türkiye nüfusunun 21,3 milyondan fazlasını temsil eden yönetimlerin temsilcileri ”İklim İçin Kentler Deklarasyonu” imzaladı.

24 Belediye adına açıklamayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaparken, belediyeler deklarasyon ile Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen yüzyılın sonunda küresel ortalama sıcaklık artışını 1.5°C ile sınırlama hedefi doğrultusunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini ve somut adımlar atacaklarını taahhüt ettiler.

Yayınlanan deklarasyon şu şekilde;

İklim için Biz Varız!

Gün geçtikçe bir kriz haline dönüşen iklim değişikliği, kentlerimizin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri. Sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, su varlığının azalması ve gıda krizi gibi bir dizi afet geçen gün daha da artıyor. Bu durum, kentlerimizin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları giderek derinleştiriyor. Küresel ortalama sıcaklıkların artmasından en çok etkilenecek kentler, aynı zamanda sera gazı salımlarının yoğunlaştığı yerler. Bilim, kentlerimizin, küresel ölçekte doğal kaynak tüketiminin %75’inden, karbondioksit salımlarının ise %70’inden sorumlu oldukları için iklim değişikliğinin de baş faili olduğunu gözler önüne seriyor. Ülkemiz ne yazık ki iklim krizinden en çok etkilenecek coğrafyalardan birinde bulunuyor. Adil, eşitlikçi ve yaşanabilir bir gelecek için iklim krizine karşı herkesin somut adımlar atması gerekiyor.

Bizler bu metni imzalayan yerel yönetimler olarak,

-Bilimsel veriler ışığında, uluslararası standartlara uygun veri toplama yöntemleri kullanarak karbon salımlarını azaltmak ve krize karşı uyum politikalarını hayata geçirmek için İklim Değişikliği Eylem Planlarımızı hazırlayacağımızı,
-Yaşanabilir bir gelecek için kentlerimizde sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik vereceğimizi,
-İklim değişikliği ile mücadele eden yerel, ulusal ve uluslararası kurumları, girişimcileri, kooperatifleri ve sivil toplum örgütlerini destekleyeceğimizi, işbirliklerine dahil olacağımızı,
-Hem kentimizde risk altında bulunan yurttaşlarımızı hem de kentlerimizin altyapısını korumak için imar planlama süreçlerinde iklim krizi ve etkilerini önlemeyi önceliklendireceğimizi,
-Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1.5°C sınırında tutmak için, adil, eşitlikçi, yaşanabilir kentler için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi

taahhüt etmekteyiz.

Deklarasyonu imzalayan yerel yönetimler ise şu şekilde;

  • Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi,
  • Bolu Belediyesi, Edirne Belediyesi, Rize Belediyesi, Tunceli Belediyesi
  • Acıpayam Belediyesi (Denizli), Tepebaşı Belediyesi (Eskişehir), Avcılar Belediyesi (İstanbul), Bağcılar Belediyesi (İstanbul), Beşiktaş Belediyesi (İstanbul), Kadıköy Belediyesi (İstanbul), Sarıyer Belediyesi (İstanbul), Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul), Bornova Belediyesi (İzmir), Çiğli Belediyesi (İzmir), Karşıyaka Belediyesi (İzmir), Fethiye Belediyesi (Muğla), Bodrum Belediyesi (Muğla), Çerkezköy Belediyesi (Tekirdağ)