2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilecek

Yılın ilk dokuz ayındaki sıcaklık ortalaması sanayileşme öncesinin 1,40°C üstünde gerçekleşti

5 Ekim 2023

Geçtiğimiz Eylül ayının şimdiye kadar kayıtlardaki en sıcak Eylül ayı olduğu bildirildi.

Avrupa Komisyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kopernik İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül ayı ortalama yüzey sıcaklığı 16,38°C olarak ölçüldü.[1]

Açıklamada bu değerin 1991-2020 dönemi ortalamasının 0,93°C, sanayileşme öncesi dönem için referans alınan 1850-1900 yılları ortalamasının ise 1,75°C üstünde olduğun altı çizildi.

Bununla birlikte açıklamada yılın ilk 9 aylık dönemindeki ortalama sıcaklık değerlerinin de aynı dönem açısından şimdiye kadarki en yüksek noktaya ulaştığı ifade edilirken, 2023’ün kayıtlara şimdiye kadarki en yüksek ortalama sıcaklık değerlerine ulaşılan yıl olarak geçebileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre 2023’ün Ocak -Eylül arasındaki dönemindeki küresel ortalama yüzey sıcaklıkları 1991-2020 döneminin 0,52°C, aynı dönemde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığın kaydedildiği 2016 yılının ise 0,05°C üstünde gerçekleşti.

Bununla birlikte ortalama sıcaklıklar 1850-1900 döneminin ise 1,40°C üstünde gerçekleşti.


[1] Surface air temperature for September 2023