2022’de başlanacak VAP projelerinin yatırım maliyeti 2,5 yılda geri dönebilecek

Enerji Bakanlığı 101 işletmenin 127 projesi için VAP desteği sağlayacak

21 Şubat 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 2022 yılında desteklenmesi uygun görülen Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) listesini ve projeler ile elde edilecek kazanımlar hakkında bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasına göre 2022 yılı için 101 endüstriyel işletmenin 127 verimlilik artırıcı projesi desteklenmeye hak kazandı.[1]

Toplamda 205,3 milyon TL tutarında yatırım ile hayata geçecek bu projeler ile işletmeler elektrik tüketimlerinden yılda 231,6 milyon kWh, enerji giderlerinden ise 83,9 milyon TL tasarruf elde edebilecekler.

Bununla birlikte işletmelerin sağladıkları her 1 TEP enerji tasarrufu için yaptıkları yatırım 10.309 TL olacak iken, bu tutarın 3.093 TL’lik kısmı ise bakanlık tarafından desteklenecek.

Projelerin gerekli şartlara uygun olarak tamamlanması durumunda bakanlığın projelere sağlayacağı toplam hibe desteği ise 61,6 milyon TL olacak.

Açıklamada bakanlığın desteği ile sağlanan tasarrufun 386 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçebilecek 68 MW gücünde doğal gazlı bir termik santralin üretimine denk olduğunun da altı çizildi.


[1] 2022 Yılı Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler