2021’de desteklenecek Verimlilik Artırıcı Projeler açıklandı

İki proje destek sağlayacak

27 Ocak 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 2021 yılında destekelenecek Verimlilik Artırıcı Projeleri açıkladı.[1]

Bakanlığın duyurusuna göre bu yıl CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş.’nin Pınarbaşı Fabrikası’nda Aydınlatma Armatürlerinin Daha Verimli Aydınlatma Armatürleri ile Değiştirilmesi ve Basınçlı Hava Sisteminin İyileştirilmesi projeleri desteklenecek.

VAP projeleri 10 yılda 180 milyon dolarlık tasarruf sağlamıştı

Bakanlık 2020 yılı için 36 şirketin 53 enerji verimliliği projesini destek almaya uygun bulmuştu.

Bakanlık tarafından geçtiğimiz Şubat ayında açıklanan “On Yılda Verimlilik Artırıcı Projeler 2020” başlıklı rapordaki bilgilere göre 2009-2019 yılları arasında bakanlığa 681 VAP Proje başvurusu yapılmıştı.[2]

Raporda uygulamaya geçen projeler sayesinde 10 yıllık dönemde Türkiye’nin enerji tüketiminin 493.478,91 TEP daha az gerçekleştiği, bu sayede 598.156,25 bin Nm3 doğal gaz tüketiminin, 180 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının ve 1.315.944 ton CO2 salımının önüne geçildiğine dikkat çekilmişti.

 


[1] 2021 Yılı Başvurularından Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler 

[2] VAP destekleri öngörülerin üstünde başarı sağladı