2020 yılı Ulusal Enerji Denge Tabloları yayımlandı

Birincil enerji arzında yenilenebilir enerji payı %16,7 oldu

16 Kasım 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 2020 yılı Ulusal Enerji Denge Tablolarını yayımladı.[1]

Tablolarda yer alan verilere göre Türkiye’nin 2020 yılında toplam birincil enerji arzı, bir yıl önceye göre %2,05 oranında artış ile 147,2 milyon tep (ton eşdeğer petrol) olarak gerçekleşti. Birincil enerji arzındaki yerlilik oranı da %30 düzeyinde oldu.

Enerji arzında payı en fazla artan kaynak %7,2 ile doğal gaz olurken, ikinci sırada %3,1 katı yakıtlar, üçüncü sırada ise %2,8 yenilenebilir enerji kaynakları oldu, petrol arzındaki artış ile %2,2 olarak gerçekleşti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji arzındaki payı %16,7 olarak gerçekleşirken, hidroelektrik dışındaki tüm kaynakların birincil enerji arzına katkısı artış gösterdi.

Bakanlığın verilerine göre 2020’de 2019’a göre birincil enerji arzında rüzgâr payı %14,3, güneş payı %10, jeotermal payı %9,6, biyoenerji ve atıkların payı ise %7,6 oranında artış gösterdi.


[1] 2020 Yılı Ulusal Enerji Denge Tabloları