2020 yılı Nihai YEK listesi yayınlandı

Destekten 21.860 MW güce sahip 818 santral yararlanacak

29 Kasım 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2020 yılı Nihai YEK Listesini yayınladı.

Listedeki bilgilere göre 2010 yılında yürürlüğe giren ve 2011 yılında uygulamaya geçen mekanizmadan bu yıl toplam kurulu güçleri 21.860 MW olan 818 santral yatırımı yararlanacak.

Hidroelektrik yatırımları 12.446 MW güce sahip 462 santral ile desteklerde en büyük paya sahip enerji yatırımı alanı olacak.

Toplam hidro gücünde 56 rezervuarlı santralin payı 6.200 MW, 402 kanal tipi santralin payı 6.097 MW ve kanal tipi ile rezervuarlı 3 santralin payı ise 155 MW olacak.

Rüzgar enerjisi yatırımları ise toplam kurulu güçleri 6.974 MW olan 165 santral ile ikinci sırada gelecek.

Düzenlemeden yararlanacak 49 jeotermal enerji santralinin toplam kurulu güçleri 1.503 MW, 125 biyokütle santralinin 761 MW ve 17 güneş enerjisi santralinin ise 175 MW olacak.

54 santral son kez yararlanacak

YEKDEM mekanizmasından bu yıl toplam kurulu güçleri 1.538 MW olan 54 santral ise son kez yararlanacak.

Bu santrallerden toplam kurulu güçleri 905 MW olan 42 adedini HES, toplam kurulu güçleri 579 MW olan 9 adedini RES ve toplam kurulu güçleri 17 MW olan 2 adedini JES, kurulu gücü 36 MW olan bir adedini ise biyokütle santral yatırımları oluşturuyor.