2019’da lisanslı güç 2,8 GW arttı

En fazla yatırım ithal kaynaklara dayalı alanda oldu

7 Ocak 2020

Türkiye’nin lisanslı alandaki elektrik üretim kapasitesi 2019 yılında 2.821 MW artış gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) tarafından açıklanan verilere göre artışta en büyük pay 1.569,4 MW ile fosil yakıtlara dayalı yatırımların oldu.

Doğal gaz santralleri 917,4 MW ile en büyük pay sahibi olurken, yerli kömüre dayalı güç 514 MW, ithal kömüre dayalı güç ise 138 MW artış gösterdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki artış ise rüzgar enerjisinde 578 MW, güneş enerjisinde 88 MW, jeotermal enerjide 232 MW, hidroelektrikte 210 MW, biyokütlede 133,8 MW, atık ısıda ise 9 MW oldu.