2018 YEKDEM başvuruları açıklandı

EPDK’ya 708 santral için başvuru yapıldı

12 Kasım 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2018 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan yararlanmak isteyen lisans sahiplerinin başvuru listesini yayınladı.

Listedeki bilgilere göre kuruma toplam kurulu güçleri 19.950,793 MW olan 708 elektrik üretim santrali için başvuru yapıldı.

Bu başvurular içinde en büyük pay 12.135,04 MW ile, 447 hidroelektrik santral yatırımının oldu.

İkinci sırada toplam kurulu güçleri 6.439,90 MW olan 151 rüzgar enerjisi santrali yatırımı geldi.

Gelecek yılki destekler için toplam kurulu güçleri 999,71 MW olan 37 jeotermal enerji ve toplam kurulu güçleri 14,262 MW olan 3 güneş enerjisi santrali için de başvuru yapıldı.

YEKDEM için başvuru yapılan, toplamda 70 adet biyogaz, çöp gazı, biyokütle, atık  santrallerinin kurulu güçleri ise 361,878 MW.