2017’deki lisanslı güç artışı 4 GW’a yaklaştı

Artışta ilk sırayı doğal gaz, ikinci sırayı rüzgar aldı

12 Kasım 2017

Türkiye’nin lisanslı alandaki kurulu gücü 2017’nin ilk 10 ayında 3.971,92 MW artış gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre bu artışta en büyük pay 2.521,956 MW ile doğal gaz santrali yatırımlarının oldu.

Rüzgar enerjisi 617,921 MW’lık artış ile ikinci sırada, hidroelektrik yatırımları ise 486,734 MW ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde jeotermal enejriye dayalı kurulu güçte 198,870 MW, kömüre dayalı kurulu güçte ise 52,660 MW’lık artış gerçekleşti.

Renoe Acıpamayam GES projesinin 1 MW’lık bölümü ise bu dönemde güneş enerjisi alanında devreye giren tek güneş enerjisi yatırımı oldu.