“2012’de Kurulu Rüzgar Gücümüz 2,200 MW Olacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yenilenebilir enerji konusunda açıklama yaptı

8 Şubat 2010

Dünya Gazetesi’nin haberine göre CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün yazılı soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hükümetlerinin sürekli, verimli ve ucuz enerji sağlanması için, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sektöründe kullanımının yaygınlaşmasına büyük önem verdiğini belirterek Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerjinin payının 2023’de %30 düzeyine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Yıldız açıklamasında doğalgaz kullanımının ise 2023’de %30’un altına düşürülmesinin planlandığını sözlerine ekledi. Rüzgar enerjisi konusunda da umutlu konuşan Enerji Bakanı 2002’de yok sayılacak düzeyde olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2009 sonu itibari ile 802 megavata ulaştığını belirterek EPDK’nın ise 3 bin 350 megavat kurulu gücünde yeni rüzgar enerjisi santrali projesi için lisans verdiğini kaydetti.

Enerji Bakanı Taner Yıldız sözlerine şöyle devam etti;

“Rüzgar enerjisi kurulu gücümüzün 2 yıl sonunda 2 bin 200 MW’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2009 yılı içinde, Kasım 2009 tarihi itibariyle, işletmeye alınan santrallerin, 375 MW’ı rüzgar, 564 MW’i hidroelektrik, 47,4 MW’i jeotermal, 21 MW’i ise çöp gazı ve biyogaz kaynaklı elektrik üretim santralleridir.

2002 sonunda 31 bin 845 MW olan Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü, 2009 sonu itibariyle 44 bin 782 MW’ye (geçici değer) yükselmiştir. Bunun 7 bin 87 MW’i, bu dönemde başlatılan ve tamamlanan projelerdir. Geriye kalan ise çalışmalarına daha önceki yıllarda başlanan ama 2002-2010 arasında dönemimizde tamamlanan projelerdir.

Uluslararası doğalgaz alım satım anlaşmalarının tamamında yer alan ‘al ya da öde’ maddesi, mevcut doğalgaz anlaşmalarımızda da bulunmaktadır. Yıl içinde teslim alınamayan doğalgaz miktarının karşılığı olan tutar, sözleşmede yer alan belirli bir yüzde üzerinden ödenmekte ve bu miktarlar doğalgazın ileriki dönemlerde teslim alınması suretiyle telafi edilmektedir. Kısaca, doğalgaz sözleşmelerine göre; yapılan ödemeler ‘alınan gazın parasının ödenmesi’ şeklinde iken al ya da öde durumuyla karşılaşıldığında, ‘alınacak gazın parasının önceden ödenmesi’ şeklinde karşımıza çıkmaktadır.”