2012 Yeni İklim Düzeni Öncesinde Şirketlerin Karbon Yönetimi Uygulamaları

Kumru Adanalı
20 Temmuz 2010
Meksika’nın Cancun şehrinde iklim müzakereleri başlamış durumda. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler pek çok konuda görüş birliğine varmak üzere yoğun çabalar içerisindeler. 2012 sonrasında uygulanması öngörülen birçok yaklaşımının Birleşmiş Milletler kapsamında düzenlenmesi beklenmektedir. İş dünyasının bu çalışmalarda rolünün 2012 sonrasında daha da artması gerekmekte ve düzenlemeler de bu yönde yapılmaktadır. Ancak bu düzenlemeleri beklemeden dünyada birçok şirket karbon emisyonlarını düzenleyen çalışmaları gönüllü olarak başlatmışlardır. Bunun sebebi sadece sosyal sorumluluk çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve yasal zorunlulukların ötesinde şirketlerin önemli ölçüde maliyetlerinde sağladıkları düşüş ve net karlarındaki artıştır.
Geçtiğimiz ay Birleşik Krallıkta yayınlanan bir Raporda yer alan yaklaşık 155 şirket ile yapılan araştırma sonucunda karbon raporlaması sonuçları değerlendirilmiştir. Emisyon raporlamanın öncelikle şirketlere mevcut durumları hakkında bilgi sağladığı ve azaltım çalışmaları için bir yol gösterdiğini ortaya koymuştur. Bunun sonucunda da azaltım ile birlikte enerji tüketimlerinde de düşüş sağlanmıştır. Aynı zamanda raporlama ile birlikte uygulanabilir azaltım hedeflerinin belirlenmesi de gerçekleştirilmektedir. Şirketler böylelikle daha gelişmiş bir risk yönetimini hazırlayabilmekte ve yeni pazar imkânlarında farkındalıklarını artırmaktadırlar.
Birçok şirket karbon hesaplama ve raporlama maliyetlerinin de genel bütçe içerisinde etkisinin de oldukça düşük olduğunu ifade etmiştir.
Birleşik Krallıkta 2012 yılından itibaren karbon raporlamasının zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, şirketlerin yaklaşık yüzde otuzu şimdiden bu çalışmaları başlatmış durumdadır.
Karbon yönetimini uygulayan ve karbon raporlama yapan firmaların birçoğu çalışmalarının meyvelerini almaya başladılar bile. Bunlardan bazıları BAE Systems, BHP Billiton, BP, Cisco, Dow Chemical Company, HP, Proctor & Gamble, SAP ve Wal-Mart. Örneğin, Nike 2009 yılı içerisinde emisyon azaltımı ve gereksiz nakliyeleri azaltmak için konteynırlarını optimize etti ve 8.2 milyon USD tasarruf etmeyi başardı. Açıkça görülüyor ki 2012 yeni iklim düzenine kadar birçok şirket halen tartışma halindeki düzenlemeleri beklemeden karbon yönetimi çalışmalarına hız verecek.