2009’da 115 Milyar Dolar Yenilenebilir Enerjiye Yatırılacak

2009’un üçüncü çeyreğinde 25.9 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapıldığı açıklandı

12 Ekim 2009

New Energy Finance (NEF) adlı Londra merkezli uluslararası araştırma kuruluşunun araştırmalarına göre 2009’un üçüncü çeyreğinde global ölçekteki yenilenebilir enerji yatırımları bir önceki çeyreğe göre %9 oranında gerileyerek 25.9 milyar dolara geriledi. Bir önceki çeyrekte ise bu rakam 28.6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu gerilemeye rağmen bulgular 2009’un ilk çeyreğindeki 13.3 milyar dolarlık düzeyin çok ilerisinde yenilenebilir enerji teknolejilerine yatırım yapıldığını göstermekte.

NEF’in bulgularına göre 2004 – 2009 arasındaki beş yıllık dönemde yenilenebilir enerji pazarına global ölçekte toplam 491 milyar doalrlık yatırım yapıldı. Bu süreçte en fazla yatırım 2008 yılında 155 milyar dolar olarak gerçekleşti. Küresel finans krizinin etkisi ile 2009’un ilk çeyreğinde 13.3 milyar dolara gerileyen yatırım düzeyi ikinci ve içinci çeyrekte artış göstermeye başladı. NEF’dan yapılan açıklamaya göre kuruluş 2009 yılı toplam tahmini olan yıllık 105 milyar dolarlık yatırım düzeyi tahminini 115 milyar dolar olarak revize etti.

Kuruluşun diğer saptamalarına göre ise ilk kurulum yatırımlarının toplam yatırımlar içinde 19.2 milyar dolarlık payı oluştu. Bu rakam içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri 8.8 milyar dolar düzeyinde olurken ABD şirketlerinin payı ise 1.2 milyar dolarda kaldı. Bu rakamdaki düşüklüğün sebebinin ise yatırımcıların açıklanması beklenen yeni teşvik programlarını beklemeleri olarak yorumlandı.Ayrıca çalışmada ABD hükümetinin vereceği açıklanan 163 milyar dolarlık desteğin ise yenilenebilir enerji alanına ciddi bir hareketlilik getireceğinin beklendiği belirtildi.

2009’un üçüncü çeyrek döneminde yapılan en büyük yatırımlar arasında Belwind tarafından Belçika’nın 47 km ötesinde yapımına başlanan 165 megavat kurulu güçe ulaşacak offshore rüzgar santraline yapılan 897 milyon dolar yatırım ile, Çinde 200 megavat Longyuan Qinghai Germu PV güneş enerjisi santraline yapılacak 586 milyon dolar örnek olarak gösterildi. Risk sermayesi ve girişim sermayesi şirketlerinin ise aynı dönemde yenilenebilir enerji sektörüne toplam 2.2 milyar dolar yatırım yaparak ikinci çeyrekteki 1.4 milyar dolar rakamını da yukarıya taşıdıkları belirtildi.

Kuruluşun diğer saptamalarına göre ise ilk kurulum yatırımlarının toplam yatırımlar içinde 19.2 milyar dolarlık payı oluştu. Bu rakam içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri 8.8 milyar dolar düzeyinde olurken ABD şirketlerinin payı ise 1.2 milyar dolarda kaldı. Bu rakamdaki düşüklüğün sebebinin ise yatırımcıların açıklanması beklenen yeni teşvik programlarını beklemeleri olarak yorumlandı.Ayrıca çalışmada ABD hükümetinin vereceği açıklanan 163 milyar dolarlık desteğin ise yenilenebilir enerji alanına ciddi bir hareketlilik getireceğinin beklendiği belirtildi.

2009’un üçüncü çeyrek döneminde yapılan en büyük yatırımlar arasında Belwind tarafından Belçika’nın 47 km ötesinde yapımına başlanan 165 megavat kurulu güçe ulaşacak offshore rüzgar santraline yapılan 897 milyon dolar yatırım ile, Çinde 200 megavat Longyuan Qinghai Germu PV güneş enerjisi santraline yapılacak 586 milyon dolar örnek olarak gösterildi. Risk sermayesi ve girişim sermayesi şirketlerinin ise aynı dönemde yenilenebilir enerji sektörüne toplam 2.2 milyar dolar yatırım yaparak ikinci çeyrekteki 1.4 milyar dolar rakamını da yukarıya taşıdıkları belirtildi.