2. Avrupa Bölgeleri Enerji Günü’nde ‘Verimli Enerji’ raporu yayınlandı

AER ve GE Energy, Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı enerji zorlukları ve faydalandığı enerji verimliliği çözümlerini yakından inceleyen REFER Raporu’nu yayınladı.

20 Nisan 2011

Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) ve GE Energy, Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı enerji zorlukları ve faydalandığı enerji verimliliği çözümlerini yakından inceleyen REFER Raporu’nu yayınladı.

Şu anda kullanılmaya başlayan birçok kanıtlanmış, maliyet tasarruflu ve güvenilir arz yönlü teknolojilere ve de bunlardan faydalanan bölgelere ışık tutan REFER Raporu, arz yönlü fırsatların yeniden dirilişinin veya kaynak tasarruflu elektrik enerjisi üretiminin Avrupa için stratejik bir gereklilik olduğunu gösteriyor.

2. Avrupa Bölgeleri Enerji Günü’nde Avrupa Bölgeler Asamblesi Başkanı Michèle Sabban ve GE Energy Batı Avrupa ve Kuzey Afrika Başkanı Ricardo Cordoba tarafından açıklanan REFER Raporu, enerji verimliliğinin faydalarını anlamak için özel olarak hazırlanan‘Delta Araştırması’ sonuçlarının yanı sıra bölgelerin enerji projelerine yatırımları üzerine yapılan AER anketinin sonuçlarına değiniyor.

Rapor, başta kömürden doğal gaza olmak üzere enerji sektöründeki yakıtı değiştirme, elektrik santrali iyileştirme gibi teknolojileri ve mevcut kombine çevrim gaz türbinli enerji santrallerinin verimliliğini ve mikro ölçek ev projelerinden büyük ölçekli endüstriyel projelere kadar kombine ısı ve enerji verimliğini artırmayı amaçlayan diğer tedbirleri inceliyor. Raporda aynı zamanda AB 2050 yol haritasının önemli bir parçası olan akıllı şebeke teknolojilerinin ortaya çıkışı da ele alınıyor.

Avrupa Komisyonu, ülkelerin ekonomik kriz öncesi düzeylere geri dönmek ve 2050 enerji hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki 40 yıl boyunca 270 milyar €’yu aşkın bir harcama yapmaları gerektiğini belirtiyor.

Avrupa Komisyonu’nun enerji verimliliğini artırma çabaları son kullanımdaki tasarrufu artırma önlemlerine odaklanmış ve üretim ile enerjinin dağıtımında oluşan büyük kayıpları azaltma potansiyelini büyük oranda ihmal etmiştir. REFER Raporu, enerji verimliliğinin sadece son kullanımdaki tasarruf veya talep yönlü verimlilik hakkında olmadığını göstermektedir. Özellikle arz yönlü enerji verimliliği olmak üzere, tüm enerji değer zincirini kapsamaktadır.

Ricardo Cordoba; “Enerji Verimliliği veya bizim söylemeyi tercih ettiğimiz tabiri ile ‘Verimli Enerji’ sadece sera gazlarını azaltmaktan çok daha kapsamlı bir konudur. Kaynaklarımızın, yakıtımızın, suyumuzun ve toprağımızın verimli kullanımı ile ilgilidir. Genel olarak, GE Energy’nin kendini adadığı faaliyetler olan Avrupa’daki kaynakları daha verimli kullanan enerji üretim ve dağıtım sektörlerinin gelişimini teşvik etmek hakkındadır,” dedi.

Michèle Sabban, “Bölgeler enerji verimliliği girişimlerini uygulamak için mükemmel konumdadır; düşük karbon enerjisini desteklemek için gerekli olan farklı enerji karışımlarını yaratabilecek eşsiz kaynaklar sunarlar. Enerji yatırımları ve altyapısı hakkında engin bir deneyime sahiptirler, planlama ve fikir birliğine varma açısından kilit konumdadırlar, bölgelerindeki enerji stratejisi üzerinde gittikçe artan bir etkiye sahiptirler ve etkin olarak bu çalışmalara katılmaktadırlar,” dedi.