AB, gıda bazlı biyoyakıt üretimine sınır üzerinde anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği enerji bakanları, gıda bazlı biyoyakıtlara sınır getirme üzerinde anlaşmaya vardı. Bu tür biyoyakıtlar, gıda fiyatlarını artırmakla ve çevreye faydadan çok zarara yol açmakla eleştiriliyor.

15 Haziran 2014

EurActiv Türkiye

Avrupa Birliği liderleri mısır veya kanola gibi bitkilerin biyoyakıt üretiminde kullanımına yüzde 5’lik sınır getirmek istemiş, ancak görüşmeler geçtiğimiz yıl sonuçsuz kalmıştı.

Cuma günü üzerinde varılan anlaşma, gıda bazlı biyoyakıtların ulaşımda kullanımının payına yüzde 7’lik sınır getiriyor. Düzenlemenin yasalaşmadan önce Avrupa Parlamentosu’nun da onayını alması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, anlaşmayı ‘hiç yoktan iyi’ şeklinde değerlendirdi ve gıda kullanımı gerektirmeyen biyoyakıt türlerine işaret ederek ‘Gelişmiş biyoyakıtlar üzerinde Ar-Ge’yi desteklemeliyiz ki birinci jenerasyon [yakıtlardan] ikincisine, ikincisinden üçüncüsüne geçebilelim’ dedi.

AB, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için 2020’de, ulaşımda kullandığı yakıt ihtiyacının yüzde 10’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılamak istiyor.

AB önceleri iklim değişikliği için biyoyakıtlara destek vermişti. Ancak daha sonra araştırmalar, mısır gibi gıda bitkilerinin biyoyakıt üretiminde kullanılmasının tarım alanı açmak için ormanlık alanların temizlenmesine ve gıda fiyatlarının artmasına yol açabildiğini ortaya koymuştu.

Atık veya yosun gibi malzemelerden elde edilen gelişmiş biyoyakıtlar ise benzer sorunlara yol açmıyor, ancak daha fazla yatırım gerektiriyor.