Yenilenebilir Enerji Teknolojileri eğitimi 12 Nisan’da

Eğitim BMI tarafından İTÜ Maslak Yerleşkesi Enerji Enstitüsü'de gerçekleştirilecek   Business Management Institute (BMI) tarafından 12 Nisan 2013 tarihinde ''Yenilenebilir Enerji Teknolojileri'' başlıklı bir eğitim programı gerçekleştirileceği açıklandı. Kuruluştan yapılan açıklamada program ile hem Türkiye hem de dünyada katlanarak büyümesinin öngörülen enerji sektöründe çalışmak isteyenler ile sektörde çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler… View Article

6 Mart 2013

Eğitim BMI tarafından İTÜ Maslak Yerleşkesi Enerji Enstitüsü'de gerçekleştirilecek  

Business Management Institute (BMI) tarafından 12 Nisan 2013 tarihinde ''Yenilenebilir Enerji Teknolojileri'' başlıklı bir eğitim programı gerçekleştirileceği açıklandı.

Kuruluştan yapılan açıklamada program ile hem Türkiye hem de dünyada katlanarak büyümesinin öngörülen enerji sektöründe çalışmak isteyenler ile sektörde çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Enerji şirketlerinin orta ve üst düzey yöneticileri, enerji alanında serbest çalışacak olan mühendisler ile enerji sektöründe yer alan ve almayı planlayan teknik konularla ilgili kişiler ve girişimcilerin katılabileceğinin belirtildiği açıklamada ayrıca eğitimlere yüzde 80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara program sonunda resmi sertifika verileceği belirtildi.

BMI tarafından İTÜ Maslak Yerleşkesi Enerji Enstitüsü'de gerçekleştirilecek eğitim programının içeriği ise şu şekilde;

Rüzgar Enerjisi:

– Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu

– Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları Bir Rüzgar Santralının Planlanması

– Türkiye’de Kanuni Durum, Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları

Hidroelektrik Enerji:

– Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji

– HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri Biriktirmeli ve Biriktirmesiz HE 

Enerji Üretim Sistemleri:

– Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru Türbin Tipleri ve Seçimi.

Güneş Enerjisi:

– Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları

– Güneş pilleri, tipleri, modüller, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları

– Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri

– Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma

– Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları

Jeotermal Enerji:

– Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları

– Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri

– Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme

– Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi

* Program ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşılabilir.