WESCE’19 – Dünya Enerji Stratejileri Kongresi

26-28 Ağustos 2019, İstanbul

18 Temmuz 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da ‘’Enerji Yollarının Kesiştiği Ülke: Türkiye’’ başlığı ile bir konferans düzenlenecek.

26-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan WESCE’19 – Dünya Enerji Stratejileri Kongresi’nin konu başlıkları şu şekilde olacak;

Alternatif enerji boyutları; Enerji stratejilerinde yapay zeka; Yapay fotosentez; Biyoyakıt ve biyoenerji; Karbon yakalama, kullanım, sıralama; Karbon vergisi; Temiz enerji teknolojileri, temiz ulaşım; İklim değişikliği ve sağlık sorunları; Kodlar ve standartlar; Yanma, piroliz ve gazlaştırma teknolojileri; Ekoloji, ekosistem ve biyoçeşitlilik; İklim değişikliği ekonomisi; Ekosistem değerlendirmesi; Enerji kampanyaları; Enerji ekonomisi; Enerji etiği; Enerji temelleri; Enerji inovasyonu; Enerji lojistiği; Enerji pazarlama; Enerji malzemeleri; Enerji önlemleri; Enerji politikaları; Enerji projeleri; Enerji raporlama; Enerji yol haritaları; Enerji güvenliği; Enerji depolama teknolojileri; Enerji stratejileri; Enerji sistemleri ve uygulamaları; Çevre mühendisliği teknolojileri; Ekserji analizi ve modellemesi; Fosil yakıtlar; Jeotermal enerji; Küresel ekonomi; Global politikalar; Yeşil binalar; Yeşil tasarım ve üretim; Yeşil enerji teknolojileri; Yeşil ulaşım araçları; Sera gazları; İnsan sağlığı ve refahı konuları; Kasırgalar ve felaket olayları; Hidrojen enerjisi teknolojileri; Hidroelektrik; Bilgi teknolojisi; Enstrümantasyon ve süreç kontrolü; Uluslararası işbirliği; Yaşam döngüsü değerlendirmesi; Düşük karbonlu binalar ve sürdürülebilir şehirler; Enerji stratejilerinde makine öğrenmesi; Nükleer enerji teknolojileri; Okyanus enerjisi; Politika ve strateji geliştirme; Süreç modelleme, simülasyon ve optimizasyon; Yenilenebilir enerjiler; Sektörel enerji yönetimi; Akıllı ızgara; Güneş enerjisi; Sürdürülebilir kalkınma; Sentetik yakıtlar; Sistem optimizasyonu; Enerji seçeneklerine atık; Su ve atık kirliliği; Atık yönetimi; Rüzgar enerjisi; Sıfır enerji binaları

Ayrıntılı bilgi için; wesce.com