‘’Türk Toplumunun Ulusal ve Uluslararası Karbon Vergisi’ne Verdiği Destek ve Vergi Gelirlerinin Harcanmasına İlişkin Tercihleri’’

İstanbul, 19 Haziran 2019

12 Haziran 2019

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türk toplumunun karbon vergisine yönelik yaklaşımını mercek altına alan bir araştırma çalışmasının çıktılarının açıklanacağı bir toplantı düzenlenecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından BİLGİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında gerçekleştirilen, ‘’Türk Toplumunun Ulusal ve Uluslararası Karbon Vergisi’ne Verdiği Destek ve Vergi Gelirlerinin Harcanmasına İlişkin Tercihleri’’ başlığına sahip.

Çalışmanın araştırmacıları ise BİLGİ Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu ile BİLGİ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serda Selin Öztürk.

Toplantı 19 Haziran 2019, Çarşamba günü saat 14.00 ile 16.00 arasında Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Kontrol Odası’nda gerçekleştirilecek.

Bilgi Üniversitesi tarafından konu ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

Karbon vergisi, uzun bir süredir ekonomistler tarafından iklim değişkliği ile mücadelede etkin bir politika aracı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, karbon vergisinin uygulandığı ülke çok azdır. Karbon vergisinin etkin bir politika aracı olmasına rağmen, politika yapıcılar tarafından tercih edilmemesinin en önemli nedenlerinden biri, toplumun bu vergiye vereceği desteğin yetersiz olacağı kaygısı ve toplumda bu vergiye karşı var olan önyargıdır. Diğer taraftan, bu yüzyıl sonuna kadar yeryüzü sıcaklık artışının 20C’nin altında tutulması öngören Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmek için daha çok ülkenin, karbon fiyatlandırma politikası ile uluslararası çabalara katılması gerekmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi’nin sağladığı fon ile yürütülen bu proje, Türk toplumunun ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanacak karbon vergisine verdikleri desteğin hangi faktörlerden etkilendiğini ve vergiden sağlanan gelirlerin çevre kalitesinin iyileştirilmesi için geliştirilecek projeler de dahil hangi harcama gruplarına tahsis edilmesini tercih ettiklerini araştırmıştır. Bireylerin, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele rol alması gerektiğine ve bu sorunun uluslararası bir sorun olduğuna inanmaları, hem ulusal hem de uluslararası olarak uygulanacak karbon vergisine verdikleri desteği olumlu yönde etkilenmektedir. Bireylerin gelir düzeyi, karbon vergilerine verilen desteği olumlu yönde etkilerken, cinsiyetleri ve ebeveyn olmalarının karbon vergisine verdikleri destek üzerinde bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Türkiye’nin uluslararası rekabette vergiden ötürü zarar göreceğini düşünenlerin desteği ulusal karbon vergisi için düşük iken, uluslararası karbon vergisine verilen desteği etkilenmemektedir.