Tulip Eğitim Programları

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKA PROGRAMI

Sürdürülebilir Kalkınmanın iş modelleriyle entegrasyonuna odaklanarak farklı altlıklarda iş dünyası/STK’ların kullanımına sunulan modellerin uygulanmasına odaklanmaktayız.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Programı ile bütüncül bir yaklaşım da, “şirket sürdürülebilirliği” yaklaşımının kökenlerine inilerek sürdürülebilir gelişim ve yönetim için yapılması gerekenler, düşük karbon ekonomisi ve döngüsel ekonomi modellerinde riskleri fırsata dönüştürmek için izlenecek yol haritalarının oluşturması hedef alınmıştır.

Üçlü Raporlamanın en geniş anlamıyla kurum ve kuruluşun ekonomik, sosyal ve çevre konusundaki değerlerini, stratejilerini ve süreçlerini entegre etmek bakışı ile bu program hazırlanmıştır.

Eğitim sürdürülebilir yönetim konularında çalışmak isteyen profesyoneller, mühendis ve sosyal bilimciler ile bu alanda çalışan şirketlerin temsilcileri ve yöneticilerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitim Tarihleri:

23-24-28-29-30 Eylül, 2021

Eğitim Saatleri:

16.00-18.00

Eğitim Süresi:

10 saat, 5 gün

 


 

 

TULİP SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROGRAMI

Program Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için Dönüştürücü Taahhütler çerçevesinde sosyal olarak kapsayıcı ve yoksulluğu sona erdiren sürdürülebilir kentsel gelişme olgusuna odaklanmaktadır.

Kentsel mekânın yeniden üretiminde mekân, toplum ve sürdürülebilirlik ilişkisi; toplumsal gündem, toplumsal dönüşüm ve sermaye, mekan ve güç (güçlenme, dayanıklılık, dayanışma) ve kent hakkı kavramları üzerinden tartışılmaktadır.

Türkiye’de ve dünyada etkili olan sosyal olarak kapsayıcı ve yoksulluğu sona erdiren kentsel yeniden üretim süreçlerine, araçlarına ve çok boyutlu etkilerine dair farkındalık yaratmak ve kentsel mekânın değişiminin ve dönüşümünün etkin yönetimi için gerekli stratejik yaklaşım ve müdahale araçları konusunda ortak bir anlayış̧ geliştirmeye yardımcı olmak hedeftir.

Öte yandan iklim değişikliğinin baskısı altında çevresel parametrelerin izlenmesi ve yönetimi ile karbon ayak izinin azaltılması ve dekarbornizasyona geçiş de sürdürülebilir şehirlerin odağındadır. Değişimin sürdürülebilir yönetimini etkileyen sosyal adalet, kentlilik, kent hakkı, eşitlik, etik gibi farklı değerler aynı zamanda yeni bir yönetsel çerçeveyi tanımlamamıza neden olmaktadır.

Sürdürülebilir şehirler programında toplu bir bakışın verilerek yönetsel süreçlerin yeniden tasarlanması esastır.

Sürdürülebilir Şehirler Programımız ile farklı disiplinleri bir araya getirerek uygulamalı 15 saatlik, 6 modüllü bir program verilmektedir.

Program farkı disiplinlerde çalışan mühendisler, sosyal girişimciler yerel ve merkezi idarelerde çalışanlar ile bu alana geçmeye çalışan profesyonellerin katılımına uygun hazırlanmıştır.

 

Eğitim Tarihleri:

13-14-15-20-21 Ekim 2021

15-16-17 -21-22 Aralık 2021

Eğitim Saatleri:

16.00- 18.00

Eğitim Süresi:

15 saat, 5 gün

 


 

Her iki eğitim programı da Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir

Kayıt ve Bilgi için:

0216 30256 99

0507 588 38 86

info@tulipconsultants.com