Ticari Menfaat Sahiplerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi için Yol Haritası Çalıştayı

İstanbul, 20 Şubat 2020

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 20 Şubat 2020 tarihinde yeşil büyüme ile iklim krizinin yıkıcı etkilerinden kaçınılmasının mümkün olup olmadığının tartışılacağı bir çalıştay düzenlenecek.

Ticari Menfaat Sahiplerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi için Yol Haritası: Ayrıklaştırma ve Yeşil Büyüme Uygulamaları başlıklı çalıştayın eğitmeni Kadir Has Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Ucal olacak.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından etkinlik hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

“Ayrıklaştırma” ve “Yeşil büyüme” bir efsane ya da bir fantezi mi?

İklim krizi ve çevresel bozulma her geçen gün kötüleştikçe hükümetler veya politika yapıcılar, kaynak kullanımını ekonomik büyümeden “ayrıklaştırarak” ekonomik faaliyetlerin çevresel etkisini azaltarak refahın koruma çemberini şekillendirmeye çalışmaktadırlar. Bu politika seçimi literatürde “yeşil büyüme” olarak bilinir.

Workshop boyunca iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak için ticari menfaat sahiplerinin ekonomik faaliyetleri sırasında ayrıklaştırma uygulamalarına başvurmalarının sağlanması ve bunların yaygın kullanımıyla birlikte, mevcut ve gelecek nesiller için kaynak verimliliği sağlayarak hem ticari menfaat sahiplerinin kârlılıklarının korunması hem de çevresel zararın azaltılması için kavramsal ve uygulamalı örneklerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Firmaların, nasıl temiz üretim yapacakları, edinilen bu bilgilerin nasıl pratiğe dönüşeceği ve nasıl uygulanacağı konusunda da destek verilecektir. Böylelikle büyüme devam ederken çevreye verilen zararı nasıl azaltacakları konusunda bilgilendirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için; www.dtr-ihk.de/tr/