Sürdürülebilirlik Akademisi ve UNDP Programına Büyük İlgi

İlki 29 Mart’ta düzenlenen Sürdürülebilirlik Akademisi programı büyük ilgi gördü.

11 Nisan 2011

Sürdürülebilirlik Akademisi “sürdürülebilir gelecek” için 29 Mart’ta  BÜMED’de  UNDP tarafından konunun uzmanları ile  verilen tam günlük  eğitim ile kapılarını katılımcılara açtı. İş dünyası, akademisyenler ve öğrenciler etkinliğe çok yoğun ilgi gösterdi.

GYİAD ve UNDP’den uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı “Sürdürülebilirlik Akademisi” ilk programının ana başlıkları düşük karbon ekonomisine yerel geçiş, enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma, düşük karbon ekonomisinde çevre politikaları, yeşil iş ve yeşil büyüme oldu.

“Sürdürülebilirlik Akademisi” programının açılış konuşmasını yapan GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Eczacıbaşı, sürdürülebilir iş dünyasının çok önemli sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Sürdülebilirlik Akademisi programına destek veren GYİAD Başkanı Pınar Eczacıbaşı ise sürdürülebilirliğin iş süreçlerine dahil edilmesinin önemine değinirken, şirketlerin en önemli sermayesinin doğal kaynaklar ve insan olduğuna dikkat çekti. “Sürdürülebilir kalkınma şirketlerin yerel ve küresel piyasalardaki konumunu belirliyor” yorumunda bulunan Eczacıbaşı, Türk şirketleri sürdürülebilir kalkınmada dünya standartlarını yakalamak zorunda olduğunu vurguladı.

UNDP Çevre ve  Sürdürülebilir Kalkınma Programı Yöneticisi Dr.Katalin Zaim  konuşmasında  üretim ve tüketimde alışkanlıkların değiştirilmesi için doğru politika araçlarının belirlenmesi gerektiğini kaydederken iş dünyasının rolünü vurguladı ve sürdürülebilir kalkınma, düşük karbonlu büyüme, yeşil büyüme ve yeşil iş ’in önemini paylaştı.

Düşük karbon ekonomisine geçişte gerekli olacak politika araçlarını, “yeşil pazarların geliştirilmesi; yeşil ekonomiye geçiş için ticaret politikalarının belirlenmesi ve yeşil büyüme göstergelerinin  geliştirilmesi” olarak sıralayan Zaim DPT 10. Planında büyüme göstergelerinin sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanması gerekeceğini de ifade etti.

Sürdürülebilirlik Akademisi  ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik için ulusal ve uluslararası alanda konunun uzmanlarının katılımı ile eğitim, work-shop, konferans, sempozyum gibi bilgilendirme çalışmaları ile birlikte araştırma ve projeler  gerçekleştirmeyi  hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren Odak Kurumsal’ın bir girişimi olan “Sürdürülebilirlik Akademisi”nin özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin işbirliği ile Yeşil İş Dünyası deneyimlerinin de paylaşıldığı bir platform olması amaçlanıyor.

Ayrıca, özel sektör, kamu, STK ve akademisyenler işbirliği ile aynı zamanda Yeşil İş Dünyası deneyimlerinin de paylaşıldığı bir platform oluşturulması hedeflenmektedir.