Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması: Kimya Sektörü

İstanbul, 14 Aralık 2018

7 Kasım 2018

Türkiye iş dünyasının sürdürülebilirlik performansını ortaya koymak ve sürdürülebilir kalkınma için sektörel politikalar önermek amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Platformu, SKF tarafından, ulusal ve uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik ölçüleri ve metodolojileri incelenmiş ve BIST şirketlerine yönelik bir sürdürebilirlik değerlendirme metodolojisi geliştirilmek üzere bir çalışma başlatılmıştır.

Metodoloji çerçevesinde, BIST şirketlerinin kamuya açık raporlarının içeriklerinin Çevre, Ürün ve Tedarik Zinciri, Çalışan Hakları, İnsan Hakları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetişim konu başlıkları altında değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Araştırmanın ilk ayağı olarak, seçilen sektörlerde şirketlerin verileri toplulaştırılarak sektörün sürdürülebilirlik analizinin yapılması, metodolojinin ve sonuçların sektör temsilcileri ile tartışılarak politika önerilerinin geliştirilmesi hedeflemektedir.

Ayrıntılı bilgi için; etkinlik.tusiad.org