Metsims Eğitimlerinin Beşincisini Düzenliyor

Organizasyon kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Karbon Ayak İzi ve Çevresel Ürün Beyanları eğitimleri verilecek

13 Şubat 2012

Metsims tarafından organize edilen Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD), Karbon Ayak İzi ve Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD) eğitimlerinin beşincisinin 19-22 Mart 2012’de İstanbul’da gerçekleştirileceği açıklandı.

Açıklamada eğitimler ve organizasyon ile ilgili şu bilgiler verildi;

”YDD bir ürünün üretim ve kullanım aşamalarında kirliliğe sebep verebilecek, yüksek enerji ve hammadde gereksinimi olan süreçleri belirlemeye ve bunların etkilerini hesaplamaya yardımcı olur. Üretim aşamalarını detaylara bölmek, sınırlı olan hammaddelerin en etkin kullanımını sağlamanın yanında bunların sürdürülebilir kaynaklar ile gerektiğinde değiştirilmesine olanak vererek çevreye duyarlı üretim olanakları sağlar. Kısacası YDD, firmaların çevresel etkilerini kontrol altına almada neye odaklanması gerektiği ve bu alandaki yatırımlarını şekillendirmede etkin bir araçtır. Yeni ürün geliştirmede enerji, su ve kimyasal tüketimini hesaplayarak pazarlamada bunları bir araç olarak kullanma fırsatı sağlar.

Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD) ISO 14025 Type III olarak tanımlanmış çevre beyanları olarak bilinirler ve bir ürünün, ürün grubunun veya sistemin çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan araçtır. ISO 14040 serisi yaşam döngüsü değerlendirmesi standartlarına dayanarak bir ürününün belirli çevre etkilerini ölçüldüğü bir etiketleme olarak tanımlanır. Türkiye’de özellikle yapı ürünleri sektöründen ilginin yoğun olduğu bu etiketleme türü birçok ürün için elde edilebilmektedir. Daha çok firmalar arası alışverişlerde kullanılan bir etiketleme türü olarak bilinir. Eğitim modüler olarak düzenlenmiştir ve seviyeye göre katılım mümkündür.

3 günlük YDD eğitiminin amacı temeli oturtarak SimaPro yazılımını uygulamalı bir örnek ile kullanımını öğrenmek, veri toplama, çevresel etki değerlendirmesi ve yorumlanması ile bunun getireceği fırsatları değerlendirmektir.

Bir günlük Çevresel Ürün Deklarasyonları (EPD) eğitiminin amacı YDD-EPD ilişkisini kurarak, EPD raporlaması, EPD belgesinin hangi kurumlardan ve nasıl alınabildiği konularında pratik bilgilerin yanında pratik bir uygulamayı içerecektir. Eğitime sürdürülebilirlik alanında kariyer yapmak isteyen tüm profesyoneller katılabilir.

Spesifik olarak kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik müdürleri, çevre mühendisleri, ürün tasarımcıları, ürün eko-tasarım uzmanları, yalın üretim mühendisleri, çevre danışmanları, tedarik zinciri sürdürülebilirliği uzmanları ve karbon ayak izi ile ilgilenen profesyoneller ile akademisyenlerin katılması tavsiye edilmektedir.

Eğitimin 4.günü EPD üzerine odaklıdır. Ürünlerine EPD belgesi almayı planlayan firma çalışanları, danışmanlar ve sürdürülebilirlik uzmanları katılabilir. ”

– Organizasyon hakkında daha detaylı bilgi için burayı tıklayınız.