Marmara Uluslararası Kent Forumu

İstanbul, 1-3 Ekim 2019

28 Ağustos 2019

Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF), 1-2-3 Ekim 2109 tarihinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin internet sitesindeki açıklamalara göre Marmara Belediyeler Birliği tarafından Çözüm Üreten Kentler mottosu ile düzenlenecek ve iki yılda bir, uluslararası düzeyde yapılması planlanan bir kent forumu olan etkinlikte kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirme hedeflenmektedir.

Etkinliğin temaları ise Çevre ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Kentsel Altyapı, Konut ve Yaplı Çevre, Göç, Kent Ağları, Yerel Kalkınma, Sosyal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal Mekan ve Yönetişim olacak.

Program ve ayrıntılı bilgi için; marmaraurbanforum.org