Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

 

Şirket sürdürülebilirliği gelişmekte olan bir yönetim paradigması olarak işletmelerin finansal, sosyal ve çevresel sorumlulukların bir arada üstlenilmesi olarak iş süreçlerine entegre olmaktadır. Finansal, çevresel ve sosyal sermayeden oluşan bu birliktelik işletmelerin geleneksel yöntemlerle iş yapmaya devam etmelerinin mümkün olmadığını göstermektedir.

Bu anlayış geleneksel büyüme ve kar maksimizasyonu modeline bir alternatif olarak ortaya çıkmış, düşük karbon ekonomisi ve döngüsel ekonomi gibi yeni piyasalar oluşmuştur.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Programımız ile bütüncül bir yaklaşımda “şirket sürdürülebilirliği” yaklaşımının kökenlerine inilerek sürdürülebilir gelişim ve yönetim için yapılması gerekenler, düşük karbon ekonomisi ve döngüsel ekonomi modellerinde riskleri fırsata dönüştürmek için izlenecek yol haritalarının oluşturması hedef alınmıştır.  Ayrıca sürdürülebilirlik stratejisin oluşturulması, tedarikçi ve müşteri sürdürülebilirliğinin sağlanması için alt kırılımlar bu program da ele alınmaktadır.

Tarih:

17-18-25-26-27 Mayıs 2022

Eğitimler 16.00 – 18.00 saatleri arasında düzenlenecektir.

Fiyat: 6.000 TL + KDV

 

Kayıt ve Bilgi için:

0216 302 56 99

info@tulipconsultants.com