İzmir Yenilenebilir Enerji Konferansı

21 Eylül 2019 Cumartesi İzmir

8 Ağustos 2019

İzmir Yenilenebilir Enerji Konferansı 21 Eylül 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Etkinlikte 10kW altı GES’ler ve endüstriyel çatı pazarı hakkında son gelişmeler ve yeni enerji modelleri hakkında kamu kurumlarının ve özel kurumların görüşleri tartışmaya açılacak.

Konferansın ilk oturumunun başlığı ”10kW Altı Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemlerde Teknik, Hukuki Süreç Ve Endüstriyel Çatılarda Son Gelişmeler”, konuşmacıları ise Engel Taştan , Serkan Başar , Serhan Daydal, Uğraş Mercan, Şahan Denen , Serdar Aksoy , Cüneyt Boydaş ve Mükremin Zülkadiroğlu olacak.

İkinci oturumun başlığı ”Yenilenebilir Enerji Sektöründe Finansal Çözümler, Hukuki Gelişmeler Ve Alternatif Modeller”, konuşmacıları ise Kahraman Günaydın , Murat Çelik , Seyran Hatipoğlu , Tolga Şallı ve Av. Arsin Demir olacak.

Ayrıntılı bilgi için; www.izyeko.com