İklim Kafe Konuşmaları – 10

İstanbul, 12 Şubat 2020

İstanbul Politikalar Merkezi tarafından, iklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı ile iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli konuların, politikadan atmosfer bilimlerine, ekonomiden psikolojiye kadar disiplinler arası bir ortamda tartışılması amacı ile iki ayda bir gerçekleştirilen “İklim Kafe Konuşmaları” etkinliğinin 10’uncusu Boğaziçi Üniversitesi’nden Begüm Özkaynak’ın katılımı ile “Türkiye’nin Enerji Politikalarını Sosyal Bilimler Işığında Okumak” başlığı ile gerçekleştirilecek.

Etkinlik 12 Şubat 2020, Çarşamba günü 18.00 ile 20.00 arasında Türkçe olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliğe kayıt için buraya tıklayabilirsiniz.

Enerji politikaları ve altyapı yatırımlarında, enerjinin depolanması, iletimi veya dönüştürülmesinden öte, siyasi ve ekonomik gücün (yeniden) üretimi de söz konusudur. Günümüzün çoğu enerji altyapı projesine ilişkin zorunluluklar tam da bu bağlamda büyük anlatılarla doğrulanmaktadır – ekonomik büyümeyi teşvik etmek, enerji arzını güvence altına almak, enerji hizmet sunumunu modernleştirmek ve ulusun kaderinin altyapı gelişimine yakından bağlı olması gibi.

Bu sunum, akademik yazından hareketle oluşturulan ve enerji siyasetinin işleyişini daha iyi anlamamıza yardımcı beş boyutlu bir çerçeveyi aktardıktan sonra 1980 sonrası Türkiye enerji politikalarını bu eksenlerde okumayı amaçlamaktadır. Böylesi bir kritik değerlendirme, iklim krizinin gerektirdiği enerji dönüşümü ve daha adil ve çevresel anlamda sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişteki güçlüklere ilişkin farkındalıklar açısından da önemlidir.

Begüm Özkaynak Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Begüm Özkaynak, lisans ve lisansüstü derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden aldı. MPhil derecesini 2000’de Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, doktorasını ise 2005’te İspanya’da Autonoma de Barcelona Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Araştırma alanları sürdürülebilir kalkınma, çevre ekonomisi ve politikaları, ekolojik ekonomi ve politik ekoloji olarak tanımlanabilir. Yayınları, genel itibariyle, çevre korumasının ekonomi politiği, çevrecilik akımları, enerji ve maden ihtilafları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu konularda çalıştay ve konferanslar düzenleşmiş; ulusal ve uluslararası projelerin (AB 7. Çerçeve programı tarafından desteklenen “Çevresel Adalet Örgütleri, Sorumluluk ve E-Ticaret (EJOLT) ve ISCC tarafından desteklenen “Çevresel Adalet için Akademisyen-Aktivist Ortak Bilgi Üretimi”(ACKNOWL-EJ) gibi) parçası olmuştur. Birleşmiş Milletler’in Küresel Çevre Raporu (GEO) ve Hükümetlerarası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Platformu (IPBES) kapsamındaki süreçlerde araştırmacı olarak da yer almaktadır.