Dünya Gıda Günü Konferansı

İstanbul, 16 Ekim 2019

28 Ağustos 2019

Özyeğin Üniversitesi’nde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim tarihinde ‘’Türkiye’de Tarım, Gıda ve Değişen/meyen Pratikler’’ başlıklı bir konferans düzenlenecek.

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde, 2030 yılına kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirmeyi ve başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yıl boyunca yeterli besine sahip olmasını amaçlayan Açlığa Son (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2) kapsamındaki alt hedefleri tartışmak adına düzenlenecek olan konferans Türkiye’deki tarımsal dönüşümün farklı yönleri ile gıda sistemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanıyor.

Konferansta odaklanılacak alt temalar aşağıdaki gibi olacaktır;

 • Tarım ve hayvancılıkta son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler (ürün kompozisyonu, emek kullanma biçimleri, işletme biçimleri, birikim, göç, mülkiyet, üretim süreci, kadın ve çocuk, teknoloji, vb.),
 • Meta ilişkileri ve iş gücü piyasaları,
 • Köylerin ve kırsal alanın değişimi,
 • Gıda piyasaları,
 • Ulusal tarım politikaları,
 • Gıdaya erişim sorunları ve yaşama hakkı,
 • Gıda egemenliği ve güvencesi tartışmaları,
 • Ekolojik sürdürülebilirlik,
 • İklim değişikliği ve tarım,
 • Sürdürülebilir kalkınma,
 • Verimlilik ve teknoloji tartışmaları,
 • Belediyeler ve yerel ve kırsal kalkınma konuları,
 • Üretim ve Tüketim Kooperatifleri.

Konferansta bildiri sunmak isteyen akademisyenlerin özetlerini en geç 20 Eylül 2109 tarihine kadar iletmeleri gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için; https://www.ozyegin.edu.tr