Doğa ve İklim Söyleşileri 2

18 Şubat 2019, İstanbul

10 Şubat 2019

İstanbul Politikalar Merkezi’nde ‘’Doğa ve İklim Söyleşileri’’ kapsamında “Antroposen’in Geleceği: İklim Değişirken Genler, Türler, Ekosistemler’’ başlıklı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

İPM tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

İnsan tarafından yapılan doğa tahribatı, türlerin yok oluş hızını arttırdı. Soyu tükenen türlerin sayısı o kadar hızlı artıyor ki, bilim insanları bunun altıncı büyük yokoluşa neden olacağını düşünüyor. İşin daha da can alıcı kısmı, şu andaki gidişatta iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin henüz tam olarak devrede olmaması. Yakın gelecekte iklimin daha da ısınması, canlı türlerinin büyük kısmını ortadan kaldırabilir.

İstanbul Politikalar Merkezi’nde, doğa koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarını bir araya getirmek amacıyla başlattığımız Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin ikinci konuşmacısı, Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Emrah Çoraman. Biyocoğrafya üzerine çalışmalar yürüten Çoraman, geçmişte yaşanan çevre koşullarındaki değişimlerin türleri nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyor. Buradan öğrendiklerini kullanarak günümüzdeki iklim değişikliğinin türleri nasıl etkileyeceğini araştırıyor. Söyleşide, kendi araştırmaları ve çalıştığı doğa tarihi müzesindeki deneyimlerinden yola çıkarak altıncı büyük yokoluş ve iklim değişikliği konularını anlatacak ve bu yokoluşu durdurmanın yollarını tartışmaya açacak.

Emrah Çoraman, genetik yöntemler kullanarak türlerin evrimsel tarihlerini araştıran bir doğa bilimci. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Ensitüsü’nde yürüttü. Bu çalışmalarda, Anadolu’da yaşayan yarasa türlerinin genetik çeşitliliğini araştırdı. Akademik çalışmalarının yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde doğa koruma projeleri yürüttü. Yarasalar ve mağara ekosistemlerinin korunmasını amaçlayan bu projeler, WWF­Türkiye, Conservation Leadership Programme ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar tarafından desteklendi. Çoraman, 2016 kışından bu yana çalışmalarına Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak devam ediyor.

Etkinlik 18 Şubat 2019, Pazartesi günü İPM Karaköy’de gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılım talebi için buraya tıklayabilirsiniz.